Udlændingepolitikken er Danmarks største udfordring. Problemerne vokser i stedet for at blive løst. Vi er vidner til belastede muslimske ghettoområder, parallelsamfund, voldsom kriminalitet, kulturelle konflikter, samt en enorm økonomisk udgift. Vi er godt på vej mod et samfund i opløsning, hvis vi ikke løser udlændingepolitikken fra bunden. Gør vi ikke det, kan alt andet sådan set være lige meget, for så forsvinder det Danmark, vi elsker og holder af.

Det var derfor, jeg sammen med Pernille Vermund tilbage i 2015 stiftede Nye Borgerlige. Det er derfor, jeg stillede op og blev valgt til Folketinget i 2019 i Sjællands Storkreds. Jeg har siden, troværdigt, tillidsskabende og med fornuften som kompas, været en stolt og hårdtarbejdende repræsentant for Sjællands Storkreds mange tusinde Nye Borgerlige vælgere og medlemmer. Som betroet ordfører og gruppeformand har jeg kæmpet for at sikre Nye Borgerliges medlemmer og vælgere størst mulig indflydelse på dansk lovgivning.

Sammen med Pernille, Mette og Lars og det dygtige sekretariat har jeg således siden sidste valg kæmpet for at afbøde virkningerne af den absurde udlændingepolitik, vi danskere fortsat skal opleve de fleste andre partier i Folketinget fører. I det kommende Folketing, med mange flere Nye Borgerlige folketingskolleger på Tinge, må det være slut med berøringsangst og politisk korrekthed. Der er ikke tid til flere lappeløsninger. Heller ikke i Sjællands Storkreds. Min personlige og partimæssige kamp for at bevare det Danmark du kender, er således langtfra ovre. Og jeg kan mærke langt ind i sjælen at min kampgejst, energi, motivation og inspiration til at fortsætte med at være i dansk politiks midte på Borgen er usvækket.

Mine unikke erfaringer fra det politiske miljø på Christiansborg, mit meget givende samarbejde med sekretariatet og de utallige brave frivillige i vælgerforeningerne i Sjællands Storkreds gennem alle årene har overbevist mig om, at jeg fortsat er det stærkeste kort for Nye Borgerlige i Sjællands Storkreds.

Derfor stiller jeg på opfordring igen op som kandidat til at blive spidskandidat i Sjællands Storkreds. Jeg vil søge dette ærefulde mandat til benhårdt at være ”spids” for at sætte retningen og fortsætte mit og Nye Borgerliges utrættelige arbejde i Folketinget. Med endnu et spidskandidatur vil jeg på dine vegne føre ordet i den kommende valgkamp for at medvirke til at opløse belastede muslimske ghettoområder, forhindre parallelsamfund, forhindre voldsom kriminalitet, umuliggøre kulturelle konflikter, samt spare danskerne for de enorme økonomisk udgifter den ukontrollable indvandring fra primært muslimske lande påfører os alle.

At vores udlændingepolitik dengang som nu er stram, er det, som de unge vistnok kalder for en urban legend. Det er en god ammestuehistorie, som de andre Folketingspartier har en interesse i at fortælle. Som alle falske fortællinger rummer myten om den stramme udlændingepolitik ikke noget sandt. At dømme efter gængs statistik og data i forhold til antallet af ikkevestlige indvandrere er der overhovedet ikke sket en stramning. Tværtimod fortsætter den ikkevestlige indvandring, som et direkte resultat af både blå blok og rød bloks udlændingepolitikker. Ikke mindst Lars Løkkes beslutning i 2015 om, at lade 10.000 vis af syrere vandre frit gennem og ud i landet på de danske motorveje har haft en katastrofal konsekvens for vi danskere. Også denne åbne ladeport af muslimsk indvandring har aktualiseret parallelsamfundene, volden, utrygheden og den ikke- eksisterende integration. Det er absurd at danske politikere altid vælger utroligt dårlige redskaber til at styre den islamiske indvandring. Der er nemlig to åbne døre at komme ind ad. Den ene er asyl, og den anden er familiesammenføring med ”flygtninge”. I Danmark insisterer disse politikere altså på at leve op til alverdens internationale forældede konventioner. Prisen er, at vi ikke i Folketinget kan føre en langt strammere og for danskerne en mere fair udlændingepolitik. En ansvarlig udlændingepolitik skal stoppe væksten i de islamiske parallelsamfund. Det ville være en begyndelse. En hårdt tiltrængt begyndelse. Og da de øvrige partier i Folketinget ikke lader til at have den stålsatte vilje til for alvor at beskytte Danmark, er der for danskere med fædrelandet i hjertet kun et valg. Nemlig at styrke Nye Borgerlige til næste Folketingsvalg. Derfor skal du stemme på mig. Som spidskandidat for Nye Borgerlige i Sjællands Storkreds vil jeg kæmpe videre for, at dit Danmark ikke går i opløsning.

Peter Seier