FB62 bandemedlemmer94 1

En optælling af domme over en toårig periode viser, at 94 % af de dømte i sager om grov kriminalitet begået under rocker- og bandekonflikter i Danmark er indvandrere eller efterkommere.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige vil udvise kriminelle udlændinge konsekvent og efter første dom. Hvis de udviste kriminelle udlændinge ikke rejser ud af Danmark umiddelbart efter strafafsoning, skal de tage ophold i et udrejsecenter, hvor der kun er én dør – døren ud af Danmark. For kriminelle udlændinge skal ikke have lov at færdes frit i det danske samfund. Udlændinge, der har fået tildelt statsborgerskab og efterfølgende får en ubetinget frihedsstraf, skal frakendes deres danske statsborgerskab ved dom – og udvises. Og så skal der ikke tildeles dansk statsborgerskab til indvandrere fra muslimske lande, hvor vi ved, at de og deres efterkommere er mere kriminelle end danskere, når de kommer hertil.

Det viser tallene

Når det kommer til rocker- og bandekonflikter, er indvandrere og efterkommere den dominerende gruppe. Det viser en optælling af domme efter den såkaldte bandeparagraf afsagt fra medio 2018 til 7. august 2020.

Kilde: Ekstra Bladet