Danmark har brug for Nye Borgerlige

Danmark har brug for et parti, der kombinerer en klassisk konservativ værdipolitik med en borgerlig økonomisk politik og en utvetydig modstand mod konventioner og overstatslige aftaler, der begrænser det danske folkestyre. Et parti, der tager udgangspunkt i det givne og vil udvikle samfundet baseret på viden og erfaring frem for at revolutionere på baggrund af tro og ideologi. Danmark har brug for Nye Borgerlige.

Vi skal være et frit folk med en stat, der beskytter os og vores værdier. En stat, der er stærk nok til at rejse den svage, men for svag til at knække den stærke. Men den bærende enhed i Danmark er ikke staten. Det er civilsamfundet og den kultur, der binder os sammen som folk, knytter os til vores fortid og gør os ansvarlige for vores fremtid. Derfor skal individet, familien og de frivillige fællesskaber have gode rammer for at trives og udvikles.

Vores frihed og vores værdier er ikke universelle. De er baseret på et kristent, demokratisk fundament, som danskere før os har kæmpet sig til. Nye Borgerlige vil værne om de kristne grundværdier som et bærende element i den danske kultur. Vi er vigtige bindeled i en lang historie om et stolt og frit folk, der – trods vores lands størrelse – har formået selv at sætte rammerne for tilværelsen i Danmark. Vi er forpligtede til at bevare og videregive et Danmark, der er mindst lige så frit, rigt, vidende og lykkeligt som det, vi modtog. Det Danmark, vi elsker og er stolte af.

Principprogram 2015

Vi vil sikre et stærkt, kulturelt værdifællesskab

Vores stærke, kulturelle værdifællesskab er en bærende enhed i det danske samfund. En kultur, hvor frie mennesker lever side om side i fred og fordragelighed i et samfund baseret på tillid, solidaritet og sammenhold. Og en kultur med lov og orden, hvor retsbevidstheden er høj, fordi vi sikrer, at ofre beskyttes og gerningsmænd straffes. og at straframmen er passende. Det giver os en høj grad af tillid til hinanden, at vi deler grundlæggende værdier.

Læs mere

Vi vil have mindre stat og mere menneske

Det skaber værdi i livet at kunne forsørge sig selv og sin familie. Derfor vil vi forbedre rammerne for, at virksomheder kan skabe danske arbejdspladser. Vi ønsker et samfund med mere økonomisk frihed til danskerne. Vi vil gøre op med tanken om, at problemer løses bedst ved at bruge flere penge. Sådan ville vi aldrig forvalte vores egen økonomi, og sådan vil vi ikke være med til at forvalte andre menneskers penge.

Læs mere

Vi vil tage fælles ansvar for samfundets svageste

Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Systemet skal forenkles, og vores socialpolitik skal altid tage udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Civilsamfundet skal styrkes, og familierne og de nære fællesskaber skal i højere grad have frihed til selv at tage sig af deres nærmeste.

Læs mere

Vi vil beskytte vores naturværdier med fornuft

Den danske natur og det danske kulturlandskab giver os værdi i livet. Naturen er en del af os, vores historie og vores kulturelle arv. Vi har ansvar for at give naturen videre til vores efterkommere uden at ødelægge den, mens den er i vores varetægt. Fornuften skal tilbage i miljøpolitikken. Vi skal basere vores beslutninger på viden og fakta.

Læs mere

Vi vil stå vagt om vores frihed, folkestyre og nationale suverænitet

Det europæiske samarbejde om at åbne markeder for fri handel med varer og serviceydelser har været en stor gevinst for hele Europa. Og udvidelsen af EU med de østeuropæiske lande efter Sovjetunionen sammenbrud var en juvel i det europæiske samarbejde, som løftede Europa ud af den kolde krigs skygge. Men den centralisering og bureaukratisering, som EU har gennemgået siden midten af 1980’erne, har ødelagt mange af de positive perspektiver i samarbejdet. Vi vil stå vagt om danskernes frihed, rettigheder og det danske folkestyre – og bekæmpe enhver begrænsning heraf.

Læs mere

Del denne side