FB56

For få kvinder med ikke-vestlig baggrund er i beskæftigelse

På trods af en stor og dyr integrationsindsats er kun lidt over halvdelen af kvinder med ikke-vestlig baggrund beskæftiget med job eller uddannelse.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige mener, at integration er et personligt ansvar, og at retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab. I stedet for retten til forsørgelse skal udlændinge, mens de bor og arbejder i Danmark, tegne en obligatorisk forsikring, som dækker mod arbejdsløshed og pension.

Hvad viser tallene?

Tallene viser forskellen på grupper af kvinder målt ved aktivfrekvensen i 1990 og 2018. Størst forskel er der mellem ikke-vestlige kvinder, hvor kun halvdelen er i beskæftigelse eller i uddannelse modsat kvinder med dansk oprindelse, hvor godt 80 % er i uddannelse eller arbejde.

Kilde: Berlingske