Afghaneres andel på offentlig forsørgelse er langt større end danskeres

39 og 61 % af mandlige og kvindelige afghanske indvandrere i alderen 30-59 er på offentlig forsørgelse. Det tal er alt for højt – særligt hvis man sammenligner med danskere.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige vil indføre et totalt stop for spontan asyl i Danmark og i stedet hjælpe flygtninge i nærområderne. Og så vil vi knytte retten til offentlig forsørgelse til det danske statsborgerskab. Det er ret og rimeligt, at udlændinge forsørger sig selv, hvis de har ophold i Danmark. Man skal ikke kunne komme hertil og leve af skatteborgernes penge. Integration er et personligt ansvar – ikke en offentlig opgave. Udlændinge skal, mens de bor og arbejder i Danmark, tegne en obligatorisk forsikring, som dækker mod arbejdsløshed. De udlændinge, der opholder sig her i landet lovligt på permanent opholdstilladelse, får to år til enten at skaffe sig et arbejde eller skabe sig et arbejde, så de kan forsørge sig selv. Lykkes det ikke, må de rejse ud. Vil de ikke det, vil de blive anbragt i et udrejsecenter med én dør ud – døren ud af Danmark. For nytilkomne udlændinge vil det gælde fra første dag, at de skal have et job eller penge på lommen til at forsørge sig selv – ellers kan de ikke få opholdstilladelse.

Hvad siger tallene?

Tallene viser, at hhv. 39 og 61 % af mandlige og kvindelige afghanske indvandrere i alderen 30-59 er på offentlig forsørgelse. I modsætning hertil er det 16 % og 24 % af danske mænd og kvinder, der bliver forsørget af det offentlige.

Kilde: Danmarks Statistik