Næstformand Peter Seier Christensen og formand Pernille Vermund

Danmark har brug for Nye Borgerlige

Danmark har brug for et parti, der kombinerer en klassisk konservativ værdipolitik med en borgerlig økonomisk politik og en utvetydig modstand mod konventioner og overstatslige aftaler, der begrænser det danske folkestyre. Et parti, der tager udgangspunkt i det givne og vil udvikle samfundet baseret på viden og erfaring frem for at revolutionere på baggrund af tro og ideologi.

Danmark har brug for Nye Borgerlige.

Støt vores 3 ufravigelige krav

 

Grundprincipper

Stærkt, kulturelt værdifællesskab

Der findes mange dejlige steder på jorden, men der er alligevel noget helt særligt ved Danmark. Danmark er vores.

Vores stærke, kulturelle værdifællesskab er en bærende enhed i det danske samfund. En kultur, hvor frie mennesker lever side om side i fred og fordragelighed i et samfund baseret på tillid, solidaritet og sammenhold. Og en kultur med lov og orden, hvor retsbevidstheden er høj, fordi vi sikrer, at ofre beskyttes og gerningsmænd straffes. Det giver os en høj grad af tillid til hinanden, at vi deler grundlæggende værdier. Vi er et dannet folk med en grundlæggende respekt for hinanden, vores historie, vores kongehus og vores fælles myndigheder. Et folk, der kan tale sammen om tingene og leve side om side i fred, frihed og frisind uanset køn, oprindelse, tro, seksualitet og sociale forhold.

Læs mere

Mindre stat – mere menneske

Det skaber værdi i livet at kunne forsørge sig selv og sin familie. Derfor vil vi forbedre rammerne for, at virksomheder kan skabe danske arbejdspladser. Vi ønsker et samfund med mere økonomisk frihed til danskerne.

Vi vil gøre op med tanken om, at problemer løses bedst ved at bruge flere penge. Sådan ville vi aldrig forvalte vores egen økonomi, og sådan vil vi ikke være med til at forvalte andre menneskers penge. Statsmagten er blevet så stor, at den enkelte er magtesløs over for det offentlige. Skattetrykket skal ned, dyre og ineffektive tilskudsordninger skal afvikles, statens og kommunernes opgaver skal reduceres, og enhver regel, der ikke gør danskerne rigere eller friere, skal afskaffes.

Læs mere

Fælles ansvar for samfundets svageste

Det ligger dybt i vores kultur, at vi er solidariske og tager os af hinanden. Derfor har vi indrettet et samfund, hvor vi får hjælp, når uheld, sygdom eller alderdom gør det svært for os at klare os selv.

Men systemet er efterhånden blevet så bureaukratisk og uigennemskueligt, at man skal være stærk for at klare sig, hvis man bliver syg eller rammes af uheld. De, der har allermest behov for hjælp, lades i stikken, og samtidig omfordeles en alt for stor del af samfundets velstand mellem middelklassens borgere. Det er dyrt, dumt og umyndiggørende, at mennesker gøres afhængige af ydelser fra det offentlige for at kunne betale deres udgifter til det offentlige.

Læs mere

Fornuftig beskyttelse af vores naturværdier

Den danske natur og det danske kulturlandskab giver os værdi i livet. Naturen er en del af os, vores historie og vores kulturelle arv. Vi har ansvar for at give naturen videre til vores efterkommere uden at ødelægge den, mens den er i vores varetægt.

Danmarks natur og landskab er også en ressource, som vi lever af. Danskerne har altid levet af naturens gaver, og staten skal ikke skabe forhindringer for landmanden eller fiskeren, der passer sit hverv uden at genere fællesskabet. Fornuften skal tilbage i miljøpolitikken. Vi skal basere vores beslutninger på viden og fakta.

Læs mere

Frihed, folkestyre og national suverænitet

EU er i dag et monstrum af regler og love, som ingen kan overskue, og EU-bureaukratiet er en direkte trussel mod Danmarks velstand, fremskridt og demokrati.

Det europæiske samarbejde om at åbne markeder for fri handel med varer og serviceydelser har været en stor gevinst for hele Europa. Og udvidelsen af EU med de østeuropæiske lande efter Sovjetunionens sammenbrud, skulle være en juvel i det europæiske samarbejde, der løftede Europa ud af den kolde krigs skygge.

Læs mere