Frihed, folkestyre og national suverænitet

EU er i dag et monstrum af regler og love, som ingen kan overskue, og EU-bureaukratiet er en direkte trussel mod Danmarks velstand, fremskridt og demokrati. Det er på tide Danmark melder sig ud og danskerne tager deres selvbestemmelsesret tilbage.
Det europæiske samarbejde om at åbne markeder for fri handel med varer og serviceydelser har været en stor gevinst for hele Europa. Og udvidelsen af EU med de østeuropæiske lande efter Sovjetunionens sammenbrud, skulle være en juvel i det europæiske samarbejde, der løftede Europa ud af den kolde krigs skygge.
Men den centralisering og bureaukratisering, som EU har gennemgået siden midten af 1980’erne, har ødelagt mange af de positive perspektiver i samarbejdet. Vi vil derfor sikre danskerne en folkeafstemning om EU-medlemskabet.  Vi vil stå vagt om danskernes frihed, rettigheder og det danske folkestyre.
Respekt for dansk selvbestemmelse

Vi vil forhindre, at EU-samarbejdet står i vejen for at hævde en dansk selvbestemmelse ved tildeling af velfærdsgoder, opholdstilladelser til udlændinge, grænsekontrol, fastlæggelse af miljøkrav, fødevaresikkerhed samt skatte- og afgiftsniveauer. Vi støtter de britiske EU-modstandere, og er klar til sammen med Storbritannien at melde Danmark ud af EU og søge en løsere tilknytning i lighed med Schweiz.

Mulighed for udvisning af udenlandske forbrydere

Vi vil udvise alle kriminelle udlændinge. Derfor vil vi have dansk lov på dette område til at stå over Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så vi ikke tvinges til at huse udenlandske forbrydere på dansk jord. Vi vil ikke acceptere, at menneskerettighedsdomstolen konstant udvider udlændinges rettigheder i Danmark. Vi bør udtræde af Schengen samarbejdet, og på nationalt initiativ sikre permanent grænsekontrol, for sikkerhed og tryghed for Danmark.

Opsigelse af FN’s statsløsekonvention

Vi vil sikre, at danskerne selv bestemmer, hvilke udlændinge der skal kunne opnå dansk indfødsret. Derfor vil vi opsige FN’s statsløsekonvention. Dansk indfødsret skal man kun have, hvis man assimilerer sig ind i det danske samfund.

Reform/opsigelse af flygtningekonventionen

Vi vil sikre, at danskerne selv bestemmer hvilke og hvor mange udlændinge, der kommer til landet. FN’s flygtningekonvention var oprindeligt tiltænkt en situation, hvor europæere flygtede til de nærmeste lande for efter få år at blive repatrieret eller relativt uproblematisk lade sig indpasse i den oprindelige befolkning. Erfaringen viser, at de store flygtningestrømme fra afrikanske og arabiske lande skaber kulturelle og økonomiske problemer i modtagerlandene. Derfor vil vi opsige FN’s flygtningskonvention. Flygtninge skal hjælpes i nærområderne. Danmark skal ikke længere give asyl til spontanflygtinge, der krydser grænsen illegalt.

Del denne side