Regeringen vil bruge flere penge på ulandsbistand. ”Danmark skal grundlæggende bidrage til, at årsagerne til migration og flygtningestrømme bekæmpes.” Det er en håbløs naiv strategi. Danmark kan ikke løse flygtninge- og migrantudfordringerne ved at gøre hele verden til at godt og velstående sted. Hvis vi skal afvente det, er Danmark gået under længe inden.

Regeringen mener, at EU skal spille en afgørende rolle i løsningen af migrantproblemet. Det har EU vist sig fuldstændig ude af stand til, og der er ingen grund til at forestille sig, at det skulle ændre sig. EU foreslår de samme ubrugelige ”løsninger” igen og igen og nægter at påtage sig et ansvar. Løsningen ligger ikke i EU-systemet. Den ligger i Danmark.

Den eneste måde at passe på Danmark er at sikre, at uønskede personer ikke bliver lukket ind. Det kræver et opgør med den måde internationale konventioner fortolkes på, og det er helt rimeligt, at vi i Danmark selv kan bestemme, hvem der skal komme hertil, hvem som må blive her, og hvem som skal sendes ud. Det er der ingen konventioner, der skal diktere. Vi har set, hvor katastrofal udviklingen har væres i de sidste mange årtier med en absurd stor tilstrømning af mennesker, som vi ikke ønsker, og som ikke skal være her.

Den eneste måde at løse det problem på er ved at tage ansvaret for vores lands udlændingepolitik og se bort fra konventioner, som har virket uhensigtsmæssigt og til stor skade for landet i årtier. At fortsætte af samme vej, som denne regering lægger op til, vil sikre en fortsat forværring af de problemer, vi allerede har. Det er utroligt, at partierne stadig ikke tør gribe ind. Se på nogle af vores nabolande og hvilke problemer de er i. Sverige, Frankrig, Belgien. Det burde virke afskrækkende, men vi vandrer fortsat blindt videre ad samme fejlslagne vej. Det må stoppe.

Peter Seier

Udlændingeordfører.

Fra regeringsgrundlaget:

” Europa oplever allerede en hastigt stigende tilstrømning af flygtning og migranter, som vil sætte pres på vores ydre grænser, hvilket EU skal gøre mere for at tackle.”

”EU bør også spille en vigtig rolle, når det kommer til at skabe ro ved Europas ydre grænser. Vi må forvente, at de kommer yderligere under pres i de kommende år, og her skal Danmark arbejde for en skærpet indsats i regi af EU-samarbejdet.”

”Danmark vil arbejde for en reform af det europæiske asylsystem, der lever op til de mål, og som sikrer, at Danmark og Europa kan have kontrol med, hvor mange der kommer hertil, da det er en forudsætning for, at integrationen kan forbedres.”

”Regeringen vil engagere sig i alle løsninger, der er mulige, og som overholder internationale konventioner og Danmarks EU-retlige forpligtigelser, herunder om derf.eks. kan indgås samarbejder med andre lande inspireret af Tyrkiet-aftalen, oprettes et modtagecenter uden for Europa eller andet, der tilsvarende bidrager til at løse udfordringerne. Det er regeringens mål, at et modtagecenter uden for Europa etableres af EU eller i samarbejde med en række andre lande, og at det etableres et sikkert sted, der lever op til Danmarks internationale forpligtelser.”

”Regeringen vil samarbejde med internationale organisationer som f.eks. IOM og UNHCR og regeringer i andre europæiske lande med henblik på at gennemføre mest muligt af Danmarks flygtningepolitik i et tæt, internationalt samarbejde.”

”Vi skal derfor være klar til at udfordre og afsøge de rammer, som konventionerne sætter op, således at deres negative bivirkninger minimeres. Derfor vil regeringen udnævne en ambassadør, der skal sikre, at Danmark engagerer sig i arbejdet med konventionerne, herunder hvordan de anvendes og fortolkes”

”Regeringen vil igangsætte en grundig udredning af Danmarks forpligtelser og muligheder i forbindelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD).”

https://www.stm.dk/statsministeriet/publikationer/regeringsgrundlag-2022/