Fælles ansvar for samfundets svageste

Det ligger dybt i vores kultur, at vi er solidariske og tager os af hinanden. Derfor har vi indrettet et samfund, hvor vi får hjælp, når uheld, sygdom eller alderdom gør det svært for os at klare os selv.
Men systemet er efterhånden blevet så bureaukratisk og uigennemskueligt, at man skal være stærk for at klare sig, hvis man bliver syg eller rammes af uheld. De, der har allermest behov for hjælp, lades i stikken, og samtidig omfordeles en alt for stor del af samfundets velstand mellem middelklassens borgere. Det er dyrt, dumt og umyndiggørende, at mennesker gøres afhængige af ydelser fra det offentlige for at kunne betale deres udgifter til det offentlige.
Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Systemet skal forenkles, og vores socialpolitik skal altid tage udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Civilsamfundet skal styrkes, og familierne og de nære fællesskaber skal i højere grad have frihed til selv at tage sig af deres nærmeste.
En hånd under de svageste

Vi skal holde en hånd under de svageste i vores samfund. Samfundets hjælp skal derfor målrettes dem, der ikke kan klare sig selv. Vi skal sikre værdige liv til de svageste ældre, udsatte børn og folk, der er syge i krop eller sind. Børns rettigheder skal respekteres, og i konfliktfyldte skilsmissesager skal barnets tarv veje tungest. Vi vil sikre, at hverken mor eller far uberettiget kan fratage barnet ret til samvær med begge forældre.

Sociale indsatser skal styrke selvstændighed

Vi vil sikre, at enhver social indsats målrettet midlertidig arbejdsløshed udføres med udgangspunkt i den enkeltes evner og behov. Formålet med den sociale indsats skal være at give den enkelte ressourcer til igen at tage vare på sit eget liv. Vi vil fjerne ordninger, der fastholder arbejdssøgende i det offentlige system.

Frihed til at drage omsorg

Vi finder det naturligt, at menneskers sociale behov bedst favnes og imødekommes i de nære relationer; i familien, blandt venner og på arbejdspladsen. Vi vil derfor give familierne og civilsamfundet mere økonomisk frihed til at drage omsorg, når et familiemedlem, en nær ven eller en ansat rammes af sygdom eller misbrug. Ligeledes ønsker vi, at børnefamilier skal have større økonomisk frihed og råderum til, at drage omsorg for egne børn.

Skattebetalt sundhed og uddannelse

Vi vil bevare solidariteten i samfundet og forbedre kvaliteten af de opgaver, som vi løser i fællesskab. Skatten skal derfor fortsat finansiere sundhed og uddannelse til alle danskere, men driften skal rekonstrueres, så kun det til direkte gavn for borgeren er tilbage. Driften kan fint varetages af private, hvor det forbedrer kvaliteten.

Ingen danskere skal være ufrivilligt hjemløse

Vi ved, at en tryg bolig er et afgørende udgangspunkt for menneskers trivsel. Vi vil derfor sikre, at ingen danskere ufrivilligt lever på gaden, og at danskere til enhver tid prioriteres før udenlandske statsborgere i anvisningen af billige boliger med offentligt tilskud. Vi kan gøre en stor forskel med blot en lille fælles indsats.

Større retssikkerhed med lavere kriminel lavalder

Retssikkerheden for unge under 15 år, der begår kriminalitet, halter. De bliver i dag anbragt af de sociale myndigheder uden at blive stillet for en domstol, uden tidsbegrænsning af ”dommen” og med ringere ankemulighed end en 15-årig. Derfor vil vi sænke den kriminelle lavalder og sikre, at en eventuel sanktion kun udstås sammen med jævnaldrende, samt at formålet med sanktionerne er opdragelse og resocialisering.

Del denne side