Børn med rødder i Somalia, Libanon, Irak, Syrien og Tyrkiet begår ofte ungdomskriminalitet
I alt er det 29 % af alle sager bragt for Ungdomskriminalitetsnævnet, der drejer sig om børn af indvandrere. Allerede i alderen fra 10 til 14 år er børn med forældre fra lande som Somalia, Libanon, Irak, Syrien og Tyrkiet overrepræsenterede, når det kommer til at sager om personfarlig kriminalitet.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige vil sikre et stop for spontan asyl i Danmark, og at dansk indfødsret ikke tildeles indvandrere og efterkommere fra muslimske lande, hvor vi har statistisk belæg for, at indvandrerne og deres efterkommere langt oftere begår kriminalitet end danskere, når de kommer hertil.

Hvad siger tallene?
Danmarks Statistik har opgjort sagerne på forældrenes oprindelsesland. Fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 har der været 1.025 sager, hvoraf de 29 % drejede sig om børn af indvandrerforældre.

Kilde: Justitsministeriet