FB40 bandemedlemmer 2

Ubetinget frihedsstraf skal betyde frakendelse af tildelt dansk statsborgerskab

Visse befolkningsgrupper er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne. Nogle af dem har – som følge af politikernes lempelige udlændingepolitik – allerede fået tildelt dansk statsborgerskab.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige vil sikre, at kriminelle udlændinge udvises konsekvent og efter første dom. Og så skal dem, der har fået tildelt statsborgerskab ved lov og efterfølgende får en ubetinget frihedsstraf, frakendes deres danske statsborgerskab ved dom og udvises. Derudover bør dansk indfødsret ikke tildeles indvandrere og efterkommere fra muslimske lande, hvor vi har statistisk belæg for, at indvandrerne og deres efterkommere langt oftere begår kriminalitet end danskere, når de kommer hertil.

Det viser tallene

Tallene viser, at selvom ikke-vestlige efterkommere med dansk statsborgerskab kun udgjorde 2,8 % af befolkningen pr. 1. januar 2020, så udgør de 25,3 % af samtlige registrerede bandemedlemmer i Politiets Efterretningsstøttedatabase i 2020.

Kilde: Justitsministeriet og Danmarks Statistik