Parallelsamfund, grove forbrydelser og islamiske særregler. Indvandringen fra de muslimske lande mærkes overalt i samfundet.

Fra tvangsægteskaber af muslimske kvinder til tvangsfordelinger af danske elever i gymnasiet. Fra utrygheden på det lukkede stisystem til forråelsen i det sociale boligbyggeri. Fra kønsopdelingen i svømmehallen til volden og kulturkonflikterne i nattelivet.

Forandringerne er tydelige og triste. Billedet er det samme i resten af Europa. Og der er intet, der tyder på, at problemerne går væk af sig selv.

Indvandringens konsekvenser bør undersøges

Det er naturligvis ikke alle med oprindelse i et muslimsk land, der udgør et problem. Det er vigtigt at understrege. Men for mange gør. Og de ødelægger samfundet for såvel danskere som for velintegrerede indvandrere og efterkommere.

Det glæder mig, at samtlige blå partier i dag i Berlingske åbner for en større undersøgelse af indvandringens betydning for befolkningsudviklingen i Danmark og for konsekvenserne for det danske samfund.

De fleste er enige om, at antallet af indvandrere og efterkommere betyder noget for vores samfund, når en stor andel af de mennesker, der kommer hertil, ikke smelter ind i samfundet og tager vores værdier til sig – og når mange direkte modarbejder vores danske fællesskab.

Antallet SKAL ned

Hvor mange uintegrerede indvandrere og efterkommere kan samfundet rumme? Ikke flere! Antallet af uintegrerede indvandrere og efterkommere SKAL være færre, hvis det står til mig og Nye Borgerlige.

Udlændingepolitikken skal løses fra bunden. Vi skal som minimum have et nyt asylsystem, og så skal vi stille krav til udlændinge om, at de forsørger sig selv og overholder vores lovgivning.

I dag har vi ikke retvisende tal for, hvor høj en andel af befolkningen der i fremtidens Danmark vil have ikke-vestlig baggrund. Tredje generation i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning tæller nemlig i de fleste tilfælde som værende af dansk oprindelse.

Det er et problem. For vi kan se, at selv tredje generation har integrationsproblemer. Danskerne fortjener at få fakta på bordet, som de har fået i Norge, hvor de langsigtede konsekvenser af indvandringen er blevet kortlagt.

Danmark skal forblive et trygt land, hvor vi kan leve i frihed og bevare vores rødder i den kultur, vi er rundet af. Det skylder vi hinanden – det skylder vi vores land.