Jeg havde egentlig en plan om, at jeg ville skrive et ugentligt nyhedsbrev om de seneste tåbeligheder i EU. Nu fik jeg ikke reduceret antallet af mine ordførerskaber så meget, som jeg havde håbet. Så måske skulle jeg gøre det til et månedligt nyhedsbrev. Der er jo heller ikke grund til at genere jer hver uge. Men der er stor brug for information om EU. Medierne skriver intet om EU. Befolkningen aner ikke, hvad der foregår.

Som Nye Borgerliges EU-ordfører sidder jeg i Europaudvalget. Det burde rettelig hedde EU-udvalget, for det beskæftiger sig ikke med Europa, men udelukkende med EU. Europaudvalget er specielt på den måde, at der rent faktisk træffes beslutninger. Regeringen fremlægger såkaldte forhandlingsoplæg, som man kan sige ja eller nej til. Forhandlingsoplægget beskriver, hvordan regeringen vil handle i en given sag i EU. Dermed er beslutningskraften flyttet fra folketingssalen til udvalget, hvilket er meget usædvanligt.

I denne uge er der 5 forhandlingsoplæg:

  1. Forslag om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, om bygningers energimæssige ydeevne og om energieffektivitet.

Det skal gøre det nemmere at gennemtvinge vindmøller og solcelleparker ved at løsne krav til miljøvurdering mm. Det bliver et klart NEJ herfra.

  1. Forslag til rådsforordning om fastlæggelse af en ramme for at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi.

Meget det samme som 1. NEJ tak. Det er bizart, at de venstreorienterede, som altid er helt oppe på mærkerne vedr. miljøbeskyttelse, er villige til at fravige det hele, når det handler om vindmøller og solceller. De nedlægger gerne hele erhverv af hensyn til en spidsmus, en salamander, eller en reje, som måtte blive fornærmet. Men når det er VE, er det OK at smadre landskabet.

” Med forslaget lægger Kommissionen op til, at planlægning, etablering og drift af VE-projekter, deres tilslutning til nettet og selve det tilknyttede net og lagringsaktiver skal formodes som værende af tungtvejende offentlig interesse. Det er bl.a. relevant, når der skal ske en afvejning af interesser i konkrete sager i tilfælde af fravigelse fra område- og artsbeskyttelsen i naturdirektiverne og beskyttelse og mål efter vandrammedirektivet.”

  1. Forslag til rådsforordning om styrkelse af solidariteten gennem bedre koordinering af indkøb af gas, udveksling af gas på tværs af grænserne og pålidelige prisbenchmarks.

EU mener, at det skal bestemme prisen på et marked. Hvor sympatisk det end lyder, ved vi alle, hvordan en socialistisk kommandoøkonomi udvikler sig. Endnu et NEJ.

  1. Direktiv om forbedring af arbejdsvilkår for platformsarbejde (platformsdirektivet).

Umiddelbart lyder det fredeligt, men når det står at:

” Forslaget medfører også erhvervsøkonomiske omkostninger, men regeringen ser sig pt. ikke i stand til at kvantificere dem nærmere, hvilket også gør sig gældende for de statsfinansielle konsekvenser.”

så rejser det et rødt flag. Erhvervsorganisationerne udtrykker også bekymring om dette. Så det bliver et NEJ fra Nye Borgerlige.

  1. FO Ændring af forordning (EU) 1303/2013 vedr. strukturfondene 2

Dette handler om, at EU vil fremføre nogle ubrugte midler, som ellers skulle være betalt tilbage til medlemslandede. Det er et klart NEJ. EU skal have færre penge, ikke flere.

Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg ikke altid stemmer nej. Hvis et forslag er fornuftigt, er vi ikke imod, blot fordi det kommer fra EU. Det ville være useriøst. Blind høne kan også finde korn. Men denne gang blev det tommelfingeren ned. Vi ses om en måned!

Bedste hilsner

Peter Seier Christensen