Fornuftig beskyttelse af vores naturværdier

Den danske natur og det danske kulturlandskab giver os værdi i livet. Naturen er en del af os, vores historie og vores kulturelle arv. Vi har ansvar for at give naturen videre til vores efterkommere uden at ødelægge den, mens den er i vores varetægt.
Danmarks natur og landskab er også en ressource, som vi lever af. Danskerne har altid levet af naturens gaver, og staten skal ikke skabe forhindringer for landmanden eller fiskeren, der passer sit hverv uden at genere fællesskabet.
Fornuften skal tilbage i miljøpolitikken. Vi skal basere vores beslutninger på viden og fakta.
Beskyttelse af naturen

Vi mener, at vores fælles natur og kulturminder i naturen skaber værdi for mennesker på tværs af samfundslag og knytter os til vores historie. Derfor vil vi værne om vores eksisterende natur, beskytte den imod forurening og ødelæggelse samt sikre fri og lige adgang til offentlige naturarealer.

Væk med konkurrenceforvridende tilskud

Vi ønsker også i fremtiden at kunne sikre danskerne adgang til danske fødevarer. Derfor vil vi fjerne konkurrenceforvridende tilskud til industribrug og sikre dansk landbrug og fiskeri optimale rammer til at kunne fungere på markedsbaserede vilkår; også i den interne EU-konkurrence

Effektbaserede miljøindsatser

Vi vil rydde ud i bureaukratiet på miljøområdet og sikre, at enhver miljøindsats er konkret og målbar for miljøet. Derfor vil vi fjerne bureaukrati, regler og kontroller, som strider mod sund fornuft og ikke har reel og målbar effekt for miljøet.

Bedre vilkår for kystnært fiskeri

Vi vil sikre, at danskerne også i fremtiden kan nyde friske fisk fanget af mindre fartøjer langs de danske kyster. Derfor vil vi gøre det lettere at drive kystnært fiskeri. Vi vil ændre kvotesystemet og fjerne de mange unødvendige regler, som i dag spænder ben for det kystnære fiskeris videre udvikling og koster gode arbejdspladser på havet.

Fornuften tilbage i landbrugspolitikken

Vi vil fjerne enhver regel, som begrænser landbruget i at dyrke landbrugsjorden effektivt og bæredygtigt, levere afgrøder af høj kvalitet til danske forbrugere og skabe danske arbejdspladser.

Miljøafgifter skal målbart forbedre miljøet

Vi vil lette danske familier og virksomheder for miljøafgifter, som mindsker konkurrenceevnen i forhold til vores naboer i EU, og som ikke målbart forbedrer miljøet. Derfor vil vi fjerne miljøafgifter, som primært er til for at skabe indtægter til staten, samt mindske de massive tilskud til vindmølleindustrien.

Del denne side