FB42 BidragPerLeveår 1

Vi skal tiltrække den rigtige arbejdskraft

De danske virksomheder skal have frihed til at skabe vækst og velstand. Derfor skal det sikres, at Danmark er et attraktivt land for udlændinge, der kommer til for at arbejde, bidrage og overholde vores lovgivning.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige vil knytte retten til offentlig forsørgelse til det danske statsborgerskab. Udlændinge bør, mens de bor og arbejder i Danmark, tegne en obligatorisk forsikring mod arbejdsløshed og pension. For udlændinge skal ikke gøres til klienter i velfærdsstaten. Hvis beløbsgrænsen, der er den årlige minimumsløn, udlændinge skal have for at ansøge om arbejdstilladelse, skal sænkes, bør det ikke gælde for muslimske lande. For vores erfaring med indvandring fra muslimske lande er, at det hidtil har været en belastning samlet set – både i forhold til økonomien og sammenhængskraften i vores samfund.

Det viser tallene

For generation 2018 forventes hver person af ikke-vestlig oprindelse gennemsnitligt at udgøre en nettoudgift på 31.000. kr. pr. leveår. Det skyldes især, at herkomstgruppen i mindre omfang bidrager til de offentlige indtægter i form af fx direkte og indirekte skattebetalinger. Samtidig modtager herkomstgruppen i større grad offentlige overførsler. For generation 2018 forventes hver person af vestlig oprindelse gennemsnitligt at udgøre en nettoindtægt på 20.000 kr. pr. leveår. Det skyldes især, at herkomstgruppen i omtrent samme omfang som personer af dansk oprindelse bidrager til indtægtssiden, men i mindre omfang trækker på de offentlige serviceydelser, og i mindre omfang modtager offentlige overførsler. Det skyldes, at gruppen især opholder sig i landet i den erhvervsaktive alder.

Kilde: Finansministeriet, 2018