Udviste går under jorden
De danske myndigheder ved ikke, hvor 180 personer af de i alt 459 udvisningsdømte kriminelle udlændinge befinder sig. Det betyder, at i alt 180 udlændinge, der burde være rejst hjem, er gået under jorden.

Hvad vil Nye Borgerlige?
Nye Borgerlige mener, at kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom – for altid. Hvis de udviste kriminelle udlændinge ikke rejser ud af Danmark umiddelbart efter strafafsoning, skal de tage ophold i et udrejsecenter, hvor der kun er én dør – døren ud af Danmark. For kriminelle og udviste udlændinge skal ikke færdes frit blandt danskerne, som de kan i dag.

Hvad viser tallene?
Per 31. december 2020 var der 459 udvisningsdømte udlændinge i Danmark. Når udlændinge får en udvisningsdom, er de pålagt meldepligt, hvilket 331 kriminelle udlændinge er underlagt. 142 af dem ved myndighederne ikke, hvor er. Derudover er der 128 på tålt ophold, hvilket er udvisningsdømte udlændinge, som ikke på nuværende tidspunkt kan udsendes. Af dem ved myndighederne ikke, hvor 38 er. Så i alt er det 180 udvisningsdømte – eller 40 % – som myndighederne ikke kender opholdsstedet for.

Kilde: Udlændingestyrelsen