Er du som jeg mest optaget af at bevare Danmark, som en homogen dansk nationalstat med sammenhængskraft og egen suverænitet? Så er jeg din landspolitisk erfarne folketingskandidat. Jeg har altid interesseret mig for politik, men indtil for ca. 10 år siden deltog jeg ikke aktivt i politisk arbejde. Jeg blev dog løbende mere og mere frustreret over Danmarks udvikling. Især på udlændingeområdet. Til sidst følte, at jeg måtte gøre noget personligt. Det førte frem til, at jeg stiftede Nye Borgerlige sammen med Pernille Vermund.

Udlændingepolitikkens udvikling

Udlændingepolitikken er grunden til, at jeg er gået ind i politik. Vil vi have et Danmark, som ligner det Danmark, vi har modtaget i arv fra vores forældre og generationerne før os? Eller vil vi have et muslimsk præget multikulturelt samfund med befolkningsgrupper, som bare ikke vil Danmark. Jeg ser det som min primære pligt, som folketingsmedlem, gruppeformand samt udlændingeordfører på Christiansborg, fortsat at kæmpe for, at forhindre massiv indvandring af muslimer samt den nuværende uddeling af det danske statsborgerskab i flæng. Vi SKAL gribe ind nu.

En forceret grøn omstilling

Danske familier oplever også for tiden en aktuel kraftig udhuling af købekraften. Inflation og selvforskyldt energimangel, er blandt andet et resultat af en forceret grøn omstilling, forstærket af krigen i Ukraine. Prisen betaler vi nu! Mange danskere har helt konkret ikke råd til at betale deres regninger. Jeg vil på Christiansborg kæmpe for, at vi skal i gang med at hive gas og olie op af Nordsøen igen, samt have sat fart på kernekraft i dansk energiplanlægning. Jeg vil medvirke til, at danskerne kan få lov til at beholde nogle flere af deres egne penge, så de kan betale deres regninger. Alle danskerne skal blive rigere. Regeringens forslag om, at danskerne og virksomhederne kan låne til el- og varmeregningen, er helt gakgak. Danskerne skal ikke låne penge af staten, for at have råd til at betale deres skatter og afgifter. Danskerne skal have sat skatter og afgifter ned.

Det danske forsvar

Også som Forsvarsordfører for Nye Borgerlige i Folketinget, har jeg på nærmeste hold viden om det danske Forsvars tilstand. Danmarks sikkerhed ligger hos NATO. Men alliancen forpligter. Danmark skal yde et troværdigt bidrag. Det gør vi ikke i dag. Efter årtiers nedprioritering mangler Danmark et Forsvar, der har materiel og mandskab nok til at kunne forsvare vores eget territorium. Det danske Forsvar er nedslidt. Både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet skal efter min mening markant styrkes. I den næste Folketingssamling skal der forhandles nyt Forsvarsforlig. Jeg vil som spidskandidat i Sjællands Storkreds og som forsvarsordfører i Nye Borgerlige på Christiansborg, fortsat arbejde for et styrket forsvar. Forsvaret skal igen være en naturlig del af livet i alle egne af Sjælland.

Der er meget andet at tage fat på: at få fornuft ind i klimapolitikken, at værne om dansk landbrug, at gøre op med regeltyranniet og centraliseringen.

Bedste hilsner
Peter Seier Christensen
Folketingsmedlem og spidskandidat i Sjællands Storkreds.