Temasider

Stop SU til udlændinge

SU til udlændinge koster statskassen over en halv milliard kroner om året – og tallet stiger. Det er på tide, at vi løser problemet fra bunden.

Læs mere

mette thiesen hero

En værdig alderdom

Som ældre dansker skal du have friheden til at kunne indrette dit liv og din hverdag, som du ønsker – både økonomisk og praktisk.

Læs mere

mette thiesen

En stærkere familie

Vil du passe dit barn hjemme? Det vil vi gøre økonomisk muligt ved at sikre din ægtefælle eller samlever et beskæftigelsesfradrag på op til 9.000 kr. om måneden. efter skat.

Læs mere

mette thiesen

En retfærdig socialpolitik

Nye Borgerlige stiller forslag i folketingssalen om en kompensationsordning til borgerne for kommunernes sagsbehandlingsfejl og fristoverskridelser på socialområdet.

Læs mere

tema bonnekald

STOP muslimsk bønnekald i Danmark

I april gjaldede muslimsk bønnekald ud over Aarhus. Det er uacceptabelt, og det skal stoppes, inden det bider sig fast. Derfor vil Nye Borgerlige forbyde muslimske bønnekald i Danmark inden sommerferien.

Læs mere

tema stop det nu

Stop det nu

To udlændinge dømt for 794 forbrydelser. Dom: Advarsel – ingen udvisning! Det må stoppe NU! Ikke flere lappeløsninger. Udlændingepolitikken skal løses fra bunden.

Læs mere

tema mette thiesen

Fjern tilskuddet til friskoler med islamiske værdier

Islam skal ingen indflydelse have i samfundet. Nye Borgerlige stiller forslag om at fjerne tilskuddet til friskoler baseret på islamiske værdier.

Læs mere

tema MFer

Stop mørklægning

I 2013 vedtog politikerne den gældende offentlighedslov. Den har gjort det vanskeligt – og i flere tilfælde umuligt – for borgere og journalister at gå politikerne efter i sømmene.

Læs mere

mette thiesen

Retfærdighed og retssikkerhed i samværssager

Et nyt system, der skulle hjælpe flere i samværssager, gør det modsatte. Det er ikke et retssamfund værdigt. Jeg og Nye Borgerlige kæmper for at ændre det.

Læs mere

tema krimimelle udlaaendinge

Udvis kriminelle udlændinge efter første dom

Det er ganske rimeligt og helt nødvendigt, hvis vi skal have bugt med den kriminalitet blandt udlændinge, som plager det danske samfund og hver dag giver nye ofre.

Læs mere

tema larsboje

Alle skal have råd til en sikker bil

Danmark har verdensrekord i bilbeskatning. Men hvorfor skal danskerne spændes hårdere for end bilister i vores nabolande?

Læs mere

tema MFer

§ 42 er danskernes værn mod uansvarlige politikere

Et flertal af danskerne er imod flere lempelser i udlændingepolitikken. Vi skal bruge 60 politikeres underskrifter for at sende en lempelse til folkeafstemning.

Læs mere

tema pernille

Asylstop NU

Flygtninge skal hjælpes i nærområderne. De skal ikke herop. Indvandring under dække af asyl har gjort umådelig skade på det danske samfund. Et asylstop er første skridt til at bremse skaden.

Læs mere

tema mette thiesen2

En friere skole

Nye Borgerlige vil lade pengene følge det enkelte barn, og med forankring i dansk sprog, kultur og frisind, lade vores dygtige lærere og engagerede forældre skabe den bedste skole til netop deres område.

Læs mere

tema MFer

Halalcertificerede varer skal mærkes

Halalcertificerede varer og produkter skal fremover gives en tydelig mærkning, og det skal være forbudt for offentlige institutioner at købe og servere sådanne.

Læs mere

Danskerne skal høres om EU

Et nyt EU-forslag vil koste danskerne milliarder over de næste 30 år. I Nye Borgerlige ønsker vi forslaget sendt til folkeafstemning.

Læs mere

tema krimimelle udlaaendinge

Udlændinge svindler med sociale ydelser

Alt for mange udlændinge lever i dag på offentlig forsørgelse. Alt for mange svindler sig til ydelser, de slet ikke er berettigede til.

Læs mere

tema flytninge

For (D)anmark

Vores frie og trygge samfund er under pres. Koranklodser og soldater med våben i gaderne. Det er det Danmark, som politikernes svigt har givet os.

Læs mere

tema talerstol

Støt vores kamp for Danmark

Vi er fire medlemmer af Folketinget, og sammen med jer vil vi gøre det bedste for Danmark og for danskerne. Det er vores land og vores børns fremtid, det handler om.

Læs mere

tema borgerlighed

Borgerlig Renæssance

Danmark er et af verdens rigeste, frieste og lykkeligste samfund. Det er værd at værne om. Vi skal genrejse det borgerlige Danmark – vi skal have en borgerlig renæssance.

Læs mere