FB61 VoldtægterDomme 002

Syrere blev oftest dømt
Der blev i 2020 fældet dom 217 gange for voldtægt, og af de dømte var 53 personer udlændinge, viser en ny opgørelse fra Justitsministeriet. Flest domme fik syriske statsborgere, der blev dømt syv gange i 2020.

Hvad vil Nye Borgerlige?
Nye Borgerlige vil indføre et stop for spontan asyl og sikre, at kriminelle udlændinge udvises konsekvent og efter første dom – for altid. For når man som udlændinge begår kriminalitet i Danmark, svigter man den tillid, danskerne har vist, og så hører man ikke hjemme i Danmark. Hvis de udviste kriminelle udlændinge ikke rejser ud af Danmark umiddelbart efter strafafsoning, skal de tage ophold i et udrejsecenter, hvor der kun er én dør – døren ud af Danmark. For kriminelle udlændinge skal ikke færdes frit i det danske samfund. Samtidig skal vi stoppe med at give dansk statsborgerskab til indvandrere og efterkommere fra muslimske lande, hvor der er statistisk belæg for, at indvandrerne og deres efterkommere langt oftere begår kriminalitet end danskere, når de kommer hertil.

Hvad viser tallene?
53 ud af 217, der blev dømt for voldtægt i Danmark i 2020, var udlændinge. Det svarer til 24 procent eller lige knap hver fjerde, hvilket er en stærk overrepræsentation.

Kilde: B.T.