Behandling af personoplysninger og formål ved tilmelding

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, overføres dine informationer til vores nyhedsbrevssystem. Nye Borgerlige indsamler udelukkende personoplysninger, som du selv har givet os i forbindelse med din tilmelding. Dine informationer vil ikke blive brugt til andre formål.

Ved tilmelding af formandens blog, tilmelder du dig nyhedsbrevet for nuværende formand og fremtidige formænd. Ønsker du at afmelde dig nyhedsbrevet, har du altid mulighed for dette

Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevet via popup-funktionen på nyeborgerlige.dk, overføres dine personoplysninger til Sleeknote, da vi anvender Sleeknote som popup-service. Du kan læse om Sleeknote’s privatlivspolitik her: https://sleeknote.com/gdpr

Vi kan samtidig benytte dine personoplysninger til at forbedre kommunikationen til dig på sociale medier. Din e-mailadresse vil i dette tilfælde blive overført til det sociale medie under betingelse af, at det sociale medie krypterer dine personoplysninger, således at du hos det sociale medie er uidentificerbar på individuelt niveau. Dette muliggør, at vi kan målrette annoncering til dig på det pågældende sociale medie.

Kontaktoplysninger:

Nye Borgerlige er den dataansvarlige. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Nye Borgerlige
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K
CVR.nr. 37168157

E-mail: [email protected]

Retsgrundlag
Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af samtykke, og samtykket gives ved tilmelding til nyhedsbrevet. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 a), jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger:
De kategorier af oplysninger, som vi behandler, er de oplysninger du indtaster ved tilmelding af nyhedsbrev, som er dit navn, din e-mailadresse og dit postnummer. Postnummeret anvender vi til statistiske analyser af brugen af vores nyhedsbrevservice.

Tilbagetrækning af samtykke:
Når du tilmelder dig nyhedsbrevet opbevarer vi dine personoplysninger indtil du måtte vælge at afmelde dig nyhedsbrevet. Du kan afmelde dig nyhedsbrevet via et link i nyhedsbrevene. Alternativt kan du skrive til [email protected]. Herefter ophører behandlingen af dine personoplysninger. Du har til enhver tid ret til at afmelde dig nyhedsbrevet og dermed trække dit samtykke tilbage.

Dine rettigheder:
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.