Tak!

Kære alle

Jeg er med stor taknemmelighed og ydmyghed blevet genvalgt til Folketinget, ved Folketingsvalget i tirsdags den 1/11/22. Valgaftenen og valgnattens gyserforestilling, endte godt for Nye Borgerlige, og for mig personligt. Partiet gik 2 mandater frem og jeg fik et flot personligt stemmetal på 2806 i Sjællands Storkreds. En storkreds jeg nu i den næste valgperiode igen stolt skal sikre en markant stemme på Christiansborg. 

En kæmpestor tak skal lyde til alle de af jer, der har stemt på såvel partiet Nye Borgerlige, samt personligt på alle mine dygtige kandidatkolleger i Nye Borgerlige og på mig selv i Storkredsen. Jeg vil også benytte lejligheden til, at sende en tak til alle de mange frivillige og ansatte i Nye Borgerlige, der igennem en hård og lang valgkamp, har kæmpet en fælles nationalkonservativ sag. Nemlig at bevare Danmark, som en homogen dansk nationalstat med sammenhængskraft og egen suverænitet. 

Da jeg i sin tid løbende blev mere og mere frustreret over Danmarks udvikling, især på udlændingepolitikken, stiftede jeg Nye Borgerlige sammen med Pernille Vermund. Her 7 år senere er udlændingepolitikken stadig grunden til, at jeg genopstillede til FV22 med ønsket om, at sikre et Danmark, som ligner det Danmark, vi har modtaget i arv fra vores forældre og generationerne før os. Som genvalgt folketingsmedlem, vil jeg kæmpe ufortrødent videre for at stoppe et muslimsk præget multikulturelt samfund med befolkningsgrupper, som bare ikke vil Danmark. Jeg ser det som min primære pligt, som folketingsmedlem, gruppeformand samt udlændingeordfører på Christiansborg, fortsat at kæmpe for et fuldt asylstop. Vi MÅ forhindre massiv indvandring af muslimer samt den nuværende uddeling af det danske statsborgerskab i flæng. Vi SKAL gribe ind nu. 

Samtidigt med, oplever danske familier også for tiden en aktuel kraftig udhuling af købekraften. Inflation og selvforskyldt energimangel, er blandt andet et resultat af en forceret grøn omstilling, forstærket af krigen i Ukraine. Prisen betaler vi nu! Mange danskere har helt konkret ikke råd til at betale deres regninger. Jeg vil derfor på Christiansborg kæmpe for, at vi skal i gang med at hive gas og olie op af Nordsøen igen, samt have sat fart på kernekraft i dansk energiplanlægning. 

Jeg vil medvirke til, at danskerne kan få lov til at beholde nogle flere af deres egne penge, så de kan betale deres regninger. Alle danskerne skal blive rigere. Danskerne skal derfor snarest have sat skatter og afgifter ned. 

Danmarks sikkerhed ligger hos NATO. Men alliancen forpligter. Danmark skal yde et troværdigt bidrag. Det gør vi ikke i dag. Efter årtiers nedprioritering mangler Danmark et Forsvar, der har materiel og mandskab nok til at kunne forsvare vores eget territorium. Det danske Forsvar er nedslidt. Både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet skal efter min mening markant styrkes. I den næste Folketingssamling skal der forhandles nyt Forsvarsforlig. Jeg vil som jeres Folketingsmedlem i Sjællands Storkreds og som forsvarsordfører i Nye Borgerlige på Christiansborg, fortsat arbejde for et styrket forsvar, også i vores område. Forsvaret skal igen være en naturlig del af livet i alle egne af Sjælland. 

Dette sagt, så lad mig understrege, at jeg er hele Storkredsens stemme i store som i mindre politiske sager. Så henvend dig trygt med forespørgsler og politiske sager, som jeg kan tage op til drøftelse internt i partiet samt i Folketingssalen. Kan jeg med min politiske platform fremme lokale, regionale og nationale borgerlige interesser gør jeg det gerne. 

Peter Seier Christensen