FB38 krimindeks kvinder

Kriminelle udlændinge skal udvises for altid efter første dom

Sammenlignet med danskere begår ikke-vestlige efterkommere over dobbelt så meget kriminalitet. Det skal stoppes. Når udlændinge begår kriminalitet, skal de udvises for bestandigt og efter første dom.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige vil udvise kriminelle udlændinge konsekvent og efter første dom. Og det skal være for altid. Når man som udlænding begår kriminalitet i Danmark, svigter man den tillid, danskerne har vist, og så hører man ikke hjemme i Danmark. Hvis de udviste kriminelle udlændinge ikke rejser ud af Danmark umiddelbart efter strafafsoning, skal de tage ophold i et udrejsecenter, hvor der kun er én dør – døren ud af Danmark. Kriminelle udlændinge skal ikke have lov at færdes frit i det danske samfund.

Hvad viser tallene?

Tallene viser, hvor meget kriminalitet kvinder begår opdelt på herkomst i forhold til gennemsnittet for alle kvinder under ét. Tallene viser, at ikke-vestlige efterkommerkvinder i 2018 begik 125 % mere kriminalitet end gennemsnittet. Det betyder, at ikke-vestlige efterkommerkvinder begår mere end dobbelt så meget kriminalitet som gennemsnittet blandt kvinder.

Kilde: Indvandrere i Danmark, Danmarks Statistik, 2019