7076 udlændinge fik tildelt dansk statsborgerskab sidste år. Det er et vanvittigt tal. 224.000 i løbet af de sidste 30 år.

Når muslimske indvandrere får tildelt dansk statsborgerskab, ændrer det danske folk og samfund karakter for altid. Den massive indvandring fra muslimske lande vil således for altid præge et samfund som det danske.

Vi må og skal tage dette dybt alvorligt. Jo mere indflydelse islam opnår, desto mere svækker vi de værdier, der gør os danske og den kraft, der holder os sammen.

At blive tildelt det privilegium at blive dansk statsborger. Det er ikke noget indvandrere har krav på. Det er noget, få skal kunne gøre sig fortjent til.

Flere end 4200 statsborgerskabsaspiranter skulle onsdag eftermiddag i sidste uge testes i deres viden om det danske samfund, kultur og historie. Indfødsretsprøven er et led i ansøgningsprocessen om at opnå dansk statsborgerskab og dermed et dansk pas. Ved den seneste indfødsretsprøve i juni bestod lige over halvdelen af aspiranterne.

Flere kommentatorer, indvandrerorganisationer og aspiranter har altid kritiseret indfødsretsprøven. Blandt andet Eva Ersbøll, seniorforsker ved den selvejende organisation, Institut for Menneskerettigheder. Hun udtaler til TV2, at prøven er en stopklods for mange indvandrere. I følge seniorforskeren er prøven for svær fordi at aspiranten forud for testen skal sætte sig ind i det tilhørende læremateriale.

Seniorforskerens udtalelser er desværre en udpræget bizar fejlslutning i forhold til at kunne opnå dansk statsborgerskab. Tænk at mene at Danmark ikke må stille passende krav til indvandrere, der skal til indfødsretstest – og senere gerne vil nyde godt af et dansk pas.

En indfødsretsprøve skal man da naturligvis forberede sig til. Det er jo absurd at aspiranter ikke gider at læse baggrundsmaterialet forud for prøven! Aspiranternes dovne holdning, og ikke prøvens sværhedsgrad, er således hovedårsagen til, at de i store tal dumper prøven. Det er rystende at opleve at meningsdannere, som Eva Ersbøll, på den måde udtrykke, at tildelingen af dansk statsborgerskab bør være et ta´ selv bord.

I Nye Borgerlige har vi fra dag ét kæmpet for danskernes ret til at kunne leve i frihed og sikkerhed. Indvandrere, der får lov at deltage i en ansøgningsproces, skal bevise at de er værdige til at blive danske statsborgere. Ansøgere skal mødes med krav og forventninger. Ansøgere skal yde en indsats for at kunne kalde sig danske statsborgere.

Vi har haft alt for lempelige regler i alt for mange år. Alt for mange har fået dansk indfødsret. Der er sporadisk forsøgt strammet op. Men vi er overhovedet ikke i mål. Det er ikke acceptabelt. Nye Borgerlige vil have sat en prop i hullet.

Folketingets politikere har alle et medansvar for at passe på vores fælles land. Vi skal forsvare de demokratiske værdier, som grundloven bygger på. Alligevel henviser flertallet på Borgen ofte til ’Danmarks internationale forpligtelser’ når det gælder muslimsk indvandring.

Politikere spænder dermed ofte ben for, at der kan laves fornuftige begrænsninger, der sikrer danskernes tryghed og sikkerhed. Det er jo grotesk. Et selvstændigt land skal altid egenhændigt kunne overveje, hvem det tildeler det meget store privilegium og den forpligtelse, som følger med et statsborgerskab.

I Nye Borgerlige foreslår vi derfor, at Folketingets politikere i Indfødsretsudvalget skal tage hver enkelt ansøger ind til en personlig samtale. Vi folkevalgte politikere skal så godt som muligt sikre, at indvandreren, der vil have dansk pas, også er dansk i hjertet.

Dette forslag kan sagtens lade sig gøre, hvis man samtidig satte et loft over antallet af nye statsborgerskaber. I stedet for tusinder ville statsborgerskabet blive tildelt til de få hundrede bedste blandt ansøgerne, der vil være til gavn for Danmark.

Vi foreslår desuden at styrke mulighederne for at frakende statsborgerskab ved efterfølgende kriminalitet.

Med hvert pas følger jo en stor tillid fra det danske samfund. Kun dem, der virkelig vil Danmark og de danske værdier, skal derfor optages fuldgyldigt i samfundet som danske statsborgere.