En tyrker er blevet idømt 7 år fængsel og udvisning af Danmark for et kølleoverfald. Det må have været et ekstremt alvorligt overfald med den dom. Men nu har Menneskerettighedsdomstolen besluttet, at det krænker hans menneskerettigheder. Det er med henvisning til artikel 8 om ”retten til respekt for privat- og familieliv”. Og han får endda 150.000 kr. i erstatning.

Jeg kan blive noget så rasende. Hvor er respekten for offeret? Kriminelle udlændinge skal udvises- permanent, konsekvent og uden undtagelse. Det er Nye Borgerliges politik. Det sker ikke i dag, typisk med hensyn til menneskerettighederne. Men vi behøver ikke at følge domme fra menneskerettighedsdomstolen. Vi kan godt være i menneskerettighedskonventionen og samtidig ikke følge de domme, som vi ikke ønsker at følge.

Problemet er, at Danmark har indskrevet menneskerettighedskonventionen i dansk lov. Det er det, der gør, at vi følger dommene fra Strasbourg, ligegyldig hvor groteske de er. Men vi kan bare skrive den ud af lovgivningen igen. Og vi kan skrive i lovgivningen, at den står over menneskerettighedskonventionen. Så kan vi udvise alle dem, vi har lyst til.

Men det vil de andre partier ikke (bortset fra DF). De vrider hænder, hver gang der kommer en sag op i medierne, og siger, at de også gerne så dem udvist, men ”det kan vi ikke pga. Danmarks internationale forpligtelser”. Men det passer ikke jf. ovenfor. Hvis de ville, kunne de sagtens løse problemet.

Det er vanvittigt. Selvfølgelig skal danskerne bestemme i Danmark. Jeg er ikke i tvivl om, at der er et stort flertal i den danske befolkning, som er enige med Nye Borgerlige i, at kriminelle udlændinge selvfølgelig skal udvises. Hvorfor skulle de dog ikke det. Udlændinge har i modsætning til danske statsborgere ikke krav på at bo i Danmark. Det er noget, de kan få tilladelse til. Hvis de så takker os for det med at begå kriminalitet, skal de naturligvis ikke have lov til at blive her.