’Virker velintegreret i Danmark’.

Sådan konkluderede dommerne om begge de anklagede i sagen mod de to udlændinge, der i sidste måned stod tiltalt i Københavns Byret for 794 kriminelle forhold – herunder voldtægten af en 14-årig pige, som de forgreb sig imod på skift og filmede imens.

I mit hoved hænger ordet ’velintegreret’ og voldtægt af en 14-årig pige ikke sammen.

De blev ikke udvist af Danmark. De fik en advarsel. Og det vil de også få næste gang, de står foran en dommer.

Danske politikere har nemlig indført paragraffer i lovgivningen med direkte henvisning til EU-retten. Det forpligter danske dommere til at følge EU-domstolens fortolkninger af EU-borgeres rettigheder i Danmark i stedet for udvisningsregler vedtaget i Folketinget.

I Udlændingelovens paragraf 26b står der direkte:

”§ 26 b. For udlændinge, som er omfattet af EU-reglerne, kan udvisning kun ske i overensstemmelse med de principper, der efter EU-reglerne gælder for begrænsning af retten til fri bevægelighed”.

Hvad er det så for nogle principper, dommerne forholder sig til, og som betyder, at de to afstumpede voldtægtsforbrydere inden længe slippes ud af fængslet parat til nye overgreb på sagesløse danskere?

EU har besluttet, at Danmark ikke kan udvise EU-borgere med mindre:

”at det, som tiltalte er dømt for vurderes til at udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse. Tiltalte må ikke udvises medmindre det skyldes alvorlige hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, og da tiltalte har haft lovligt ophold i Danmark i mere end 10 år skal udvisning endvidere være bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed”.

Med andre ord: Med mindre der er tale om terrorister, spioner, menneskehandlere eller lignende, kan EU-borgere, der har opholdt sig i Danmark i en årrække, aldrig udvises.

Det, mener jeg ikke, er acceptabelt.

Danske politikere har gennem årtier bundet det danske folkestyres hænder sammen på ryggen. Politikerne har gjort det danske folk magtesløse i deres eget land.

De har afleveret retten til at bestemme over, hvem der må bo i vores land til andre lande og til domstole helt uden for danskernes rækkevidde.

Det er derfor, det er magtpåliggende for mig og Nye Borgerlige at få taget magten tilbage fra EU og menneskerettighedsdomstolen til det danske Folketing.

Danskerne kan vælge lige meget hvilke politikere fra de gamle partier, de vil have til at lave love i Danmark. Det bliver ikke anderledes, for som det er i dag bestemmer Folketinget ikke loven.

Det gør i dette tilfælde EU-domstolen i Luxembourg i andre tilfælde Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Danske domstole kommer til at acceptere, at udlændinge voldtager pigerne, indtil danske politikere tager sig sammen og skriver udenlandske domstole ud af danske love.

Det er det, vi i Nye Borgerlige kæmper for.

Jeg har i personlige samtaler med lederne fra de andre blå partier forsøgt at få dem til at forstå, at det er bydende nødvendigt, at danskerne bliver herre i eget hus og kan udvise kriminelle udlændinge konsekvent og efter første dom.

Der har hidtil ikke været den store vilje til at gøre noget effektivt. Måske dette hårrejsende eksempel kan få dem på bedre tanker. Jeg håber på vegne af ofrene, at de vågner op.

 

Kærlig hilsen
Pernille

Hele dommen er på 235 sider og kan læses her…

Udlændingeloven kan du læse her…

EU’s opholdsdirektiv, som binder danske domstole, kan du læse her…