Nye tal om udgifterne til udenlandske studerende viser, at problemet er helt ude af kontrol. De nye tal viser, at i alt 22.200 udlændinge modtog SU i Danmark i 2019.

Det er en kraftig stigning fra 6.700 i 2010. Og udgifterne, de stiger også bare.

Som jeg skrev i min blog for ikke mange måneder siden, var udgifterne til udlændinge steget til svimlende 513 mio. i 2018.

I 10 år har vi vidst, at EU-reglerne gør Danmark sårbar over for udlændinge, der vil udnytte vores SU-system. Og i 10 år har politikerne ikke løst problemet.

Tilbage i maj 2020 stillede Nye Borgerlige et beslutningsforslag om, at SU skal knyttes til statsborgerskabet. Det kunne der ikke findes flertal for.

Fyrstelig indtægt for en østeuropæer

Det er EU’s regler, der tvinger danskerne til at give udlændinge del i SU’en, hvis bare de kan dokumentere arbejde på 10 timer om ugen.

Den danske SU er en fyrstelig indtægt for en ung østeuropæer, der således kun behøver at skrive sig ind på for eksempel en HF for at få en stor check oven i sin løn.

Jeg har lige læst et nyt svar, der er kommet til et spørgsmål om udgifterne til udlændinge i Danmark, der modtager SU. Af svaret fremgår det, at over 11.000 af disse studerende har fået SU, fordi de arbejder i Danmark.

Dette kan meget vel dække over, at rigtig mange udlændige fra fattige EU-lande udnytter den danske SU. I hvert fald viser en undersøgelse, at kun en tredjedel af de studerende giver plus på bundlinjen for Danmark. Resten rejser hjem, når de har indkasseret SU.

Det er for mig og Nye Borgerlige helt åbenlyst, at vi skal sætte en effektiv stopper for, at EU gør den danske statskasse til europæisk fælleseje.

Knyt velfærdsydelser til statsborgerskabet

Problemet med udlændinge, der får udbetalt danske velfærdsydelser, skal løses fra bunden.

Det skal stadig være muligt for udlændinge at studere i Danmark. Men for dem ønsker Nye Borgerlige at indføre brugerbetaling.

Det er nødvendigt at få kontrol over udgifterne til udlændinge.

Kun ved at begrænse adgangen for dem, kan vi fremtidssikre uddannelsessystemet for vores unge.

Statsborgerskabet skal være en nøgle, som vi giver til medlemmer af vores nationale fællesskab.

Det er en måde at sige fra over for et EU, der vil gøre den danske velstand til europæisk fælleseje.

På den måde beskytter vi vores fri og lige adgang til uddannelse for vores børn og børnebørn.