FB50 skolestart

Færre børn får udskudt skolestarten

I 2009 blev undervisningspligten udvidet med et år, så alle børn skal starte i skole det år, de fylder 6. Det har betydet, at færre børn får udskudt deres skolestartsalder – også selvom de ikke nødvendigvis er klar til at starte i skole.

Hvad vil Nye Borgerlige?

I dag er det kommunalbestyrelsen, der afgør, om man vil imødekomme forældrenes anmodning om, hvorvidt et barn kan begynde i skole tidligere eller senere. Nye Borgerlige mener, at det skal være forældrene suverænt, der beslutter, om deres barn skal starte i skole som 5-årig, 6-årig eller 7-årig. Børn er forskellige, og det skal respekteres. For det har store konsekvenser for de børn, der oplever en dårlig skolestart. Derfor er det vigtigt, at forældrene har det sidste ord – ikke kommunalbestyrelsen.

Hvad viser tallene?

Tallene viser, at siden 2009, hvor undervisningspligten blev udvidet, er der sket et markant fald i antallet af børn, der først starter i skole som 7- eller 8-årige. Tallene viser ikke, at det er, fordi børnene er blevet mere modne eller mere parate til at starte i skole som 6-årige. Derfor kan der være mange, der bliver pressede af den udvidede undervisningspligt, som ikke er klar til det.

Kilde: Kommunernes Landsforening, 2020