FB47 overuddannelse

Overuddannelsen skal stoppe

Der er for mange akademikere – særligt inden for humaniora og samfundsvidenskab – der ender i stillinger, der slet ikke kræver en akademisk uddannelse. Det er både spild af ressourcer at overuddanne, men også unødvendigt for unge mennesker at opleve, at deres uddannelse ikke bærer frugt.

Hvad vil Nye Borgerlige?

Nye Borgerlige ønsker, at flere skal tage en erhvervsuddannelse frem for en gymnasial uddannelse, hvilket også betyder, at færre skal tage en akademisk uddannelse.

Hvad viser tallene?

Ifølge Rockwool Fondens Forskningsenhed viser tallene, at over 50 % af de personer med lang videregående uddannelse inden for humaniora eller samfundsvidenskab arbejder i job, der ikke kræver en lang videregående uddannelse.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed