Ukrainere, der kommer til Danmark i den kommende tid på grund af Ruslands overfald på deres land, skal ikke slæbes gennem asylsystemet.

De skal i arbejde, og dansk erhvervsliv mangler arbejdskraft.

Jeg forventer af de store erhvervsorganisationer som Dansk Industri, Dansk Erhverv og Dansk Arbejdsgiverforening, at de uden forsinkelse får etableret en velfungerende jobbank, hvor ukrainerne kan blive parret med de mange danske virksomheder, som mangler arbejdskraft.

Politikerne på deres side må så sørge for at reglerne tilpasses, så det kan lade sig gøre.

Regeringen bør tage initiativ til, at ukrainere med det samme og indtil videre ligestilles med borgere fra EU-landene i forhold til at kunne arbejde i Danmark.

Det betyder, at de straks kan søge og tage et arbejde på danske løn- og arbejdsvilkår uden at skulle gennem bureaukratiet i Udlændingestyrelsen. Det sikrer dem også et opholdsgrundlag udover de første tre måneder, og det giver dem tryghed i form af, at de som tilknyttet arbejdsmarkedet vil blive omfattet af social sikring.

Ukrainerne skal ikke sidde og kukkelure på et asylcenter i månedsvis, mens systemet gør dem til klienter, og de ender som et sagsnummer i bunken på skrivebordet.

Der er allerede 13.000 ukrainerne i Danmark med opholdstilladelse og arbejdstilladelse under de forskellige erhvervsordninger. Blandt andet 11.000 i landbruget. Det giver ingen problemer. Der vil derfor formentlige heller ikke være problemer i at lempe adgangen, så alle de ukrainere, der kommer, fra første dag får mulighed for at arbejde og forsørge sig selv.

Ukrainerne har ikke behov for kommunale integrationsforløb med klientgørelse og passiviserende offergørelse. Det vil være godt for dem og godt for Danmark, at de kommer ud at arbejde og forsørger sig selv så hurtigt som muligt.

Kærlig hilsen
Pernille