Forleden kom det frem, at det belaster Odense Kommunes økonomi med hele 245 millioner kroner, når personer med ikke-vestlig baggrund i højere grad end resten af byens befolkning er på overførselsindkomst. Over 20 % af kommunens samlede udgifter til ydelser udbetales til ikke-vestlige indvandrere, hvilket er en stor overrepræsentation.

Det er groteske tal, og derfor har jeg i dag været i Vollsmose for at sætte fokus på problemet sammen med Nye Borgerliges spidskandidat i Odense Kommune, Andreas Møller.

Politikerne i H. C. Andersens fødeby er fortvivlede over tallene, fordi pengene blandt andet mangler til børn, ældre og veje i budgetforhandlingerne. Men alligevel er de ikke villige til at gribe fat om nældens rod.

Det er jeg og Nye Borgerlige. Vi mener, det er på tide, at fråseriet stopper. For når politikerne spilder vores penge, går det ud over kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt.

Udlændinge skal forsørge sig selv

Alt for mange udlændinge lever i dag på offentlig forsørgelse. Alt for mange svindler sig til ydelser, de slet ikke er berettigede til.

I Nye Borgerlige siger vi klart og tydeligt, at retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab. For det er ret og rimeligt, at udlændinge i Danmark forsørger sig selv, og at de forsikrer sig mod arbejdsløshed, så danskerne ikke kommer til at hænge på regningen.

Og de ikke-vestlige indvandrere, der har fået tildelt førtidspension, skal selvfølgelig have deres sager revurderet på baggrund af en uvildig lægefaglig vurdering.

At integrere sig i Danmark, finde sig et arbejde, overholde vores lovgivning og respektere de danske værdier er et personligt ansvar, der påhviler enhver udlænding, som vil bo i Danmark.

Det kan aldrig blive en offentlig opgave at forsøge at integrere udlændinge. Man har forsøgt i årtier og spilder fortsat milliarder af kroner hvert år på at gøre noget for mennesker, som de burde gøre. Det skal stoppes.

Ved at skabe 233.000 nye jobs i den private sektor, sætte kontanthjælpen ned hver tredje måned, indtil man rammer Ydelseskommissionens grundsats samt gøre de første 90.000 kroner om året, man tjener i lønnet beskæftigelse, skattefri, vil vi øge incitamentet for de ikke-vestlige indvandrere, som politikerne i årtier har givet dansk statsborgerskab, til at finde sig et arbejde.

Det er vejene til at nedbringe de massive udgifter og problemer, som forholdene i Odense Kommune og andre steder i Danmark er beviserne på. Ved at stoppe vanviddet kan vi både styrke kernevelfærden, sikre lavere skatter og afgifter samt bevare vores stærke, kulturelle værdifællesskab som en enhed i det danske samfund.

Specialenhed skal afdække større del af isbjerget

Indtil et flertal i Folketinget er klar til at løse udlændingepolitikken fra bunden, skal vi gøre alt, hvad vi kan for at afdække problemerne og stoppe, hvad vi kan.

I dag sker der masser af socialt bedrageri i landets kommuner. Politiet får kun kendskab til en brøkdel, og en endnu mindre andel kommer for retten. De svindlende udlændinge fortsætter med at få offentlig forsørgelse.

Derfor var en specialenhed i politiet, der har til formål at opklare socialt bedrageri, et centralt ønske for mig og Nye Borgerlige ved politiforhandlingerne. Det lykkedes os at overtale regeringen til at indføre det som et pilotprojekt i tre politikredse. Her er Fyns Politi en af dem, hvor netop Odense Kommune er blevet udvalgt til forsøgskommune.

Jeg tror og håber, at specialenheden vil afdække en større del af isbjerget, som vi i dag kun ser toppen af. For os står det helt klart, at specialenheden skal bruges til at afsløre den ret massive svindel med offentlige ydelser, som foregår blandt indvandrere og efterkommere.

Og jeg er overbevist om, at når myndighederne ser, hvor store beløb der svindles for, vil specialenheden blive styrket og udvidet. For det er en god forretning for staten at få svindlerne afsløret og pengene tilbage.

Næste skridt for os i Nye Borgerlige er at kigge på strafskærpelser og udvisninger ved socialt bedrageri. For vi skal ikke finde os i, at udlændinge kommer hertil, lever på offentlig forsørgelse og oven i svindler sig til danskernes penge. Hammeren skal falde, og de skal ud – uden pardon.