Reglerne siger, at de skal sidde i Bording på udrejsecenteret Kærshovedgaard, men i dag er to udlændinge, der er uønskede i Danmark, og som er anbragt på Kærshovedgård, blevet varetægtsfængslet for et ualmindeligt groft hjemmerøveri i København.

Der er næsten 300 kilometer fra Kærshovedgaard til København.

‘Legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter’. Sådan står der i sigtelsen mod de to udlændinge. Med vold og trusler brød de ind i en lejlighed, hev beboerne ud fra badeværelset, begik vold og overgreb og stak til sidst af med, hvad de kunne få ud af dem i kontanter.

Vanvittigt
Det kan bare ikke blive ved. Det er vanvittigt. Udviste kriminelle udlændinge og afviste asylansøgere, der nægter at rejse, skal placeres et sikkert sted, hvor der kun er én dør ud, og det er døren ud af Danmark.

Danskerne kan ikke længere acceptere, at fuldstændigt skævvredne konventioner beskytter forbryderne og overlader det til danskerne at tåle tyverier, røverier, vold og voldtægter.

Det er nemlig en obskur fortolkning af den europæiske menneskerettighedskonvention, som ’forbyder’ os at holde disse forbrydere på afstand af os andre, indtil de forlader landet.

Her strider fortolkninger af menneskerettighederne så voldsomt mod sund fornuft, at enhver ansvarlig regering må sige fra og meddele, at I Danmark er myndighedernes opgave at passe på danskerne.

Tesfayes ansvar
Det er udlændingeminister Mattias Tesfayes ansvar, og forleden var han i Bording for at love de lokale, der bor tæt på Kærshovedgaard, at han vil se på de problemer, som de kriminelle blandt de afviste på udrejsecenteret skaber i lokalområdet.

Men kære minister, et aflåst cykelskur og et videokamera, som du kunne tilbyde borgerne i Bording, er kun små lapper på et problem, der bare bliver værre og værre.

Og det er, som dagens retsmøde i Københavns Byret vidner om, ikke kun et problem i Bording. Det er utåleligt for alle danskere i hele landet, at en regering lader kriminelle og udviste færdes frit i blandt os og begå nye forbrydelser hver eneste dag.

Gruppen på Kærshovedgaard af udlændinge udvist ved dom og udlændinge på tålt ophold udgør 97 personer. De er samlet i alt noteret for 5352 straffesager, der er endt i en »fældende afgørelse«. De 97 har i alt 266 domme for grov kriminalitet, hvilket blandt andet tæller 86 domme for vold, tre for terror og 160 for ‘anden personfarlig kriminalitet’.

Det er uhyrlige tal for forbrydelser begået af et begrænset antal mennesker. De skal ikke færdes frit i samfundet. Vi har som danskere krav på at blive forskånet for deres tilstedeværelse.

Flytning er ingen løsning
Al snak om at flytte udrejsecenteret til en anden egn må ligeledes forstumme. For hvad skulle det hjælpe? De rejser jo på kryds og tværs af landet alligevel.

En øde ø, som Lars Løkke Rasmussen og Kristian Thulesen Dahl ville have til dem, hjælper jo heller ikke, når porten står åben, og regeringen stiller færgeforbindelse til rådighed.

Institut for Menneskerettigheder var hurtige til at bemærke, at uden flere færgeafgange ville det være brud på de kriminelles, udvistes og afvistes menneskerettigheder.

Nej, der er kun én løsning, indtil disse mennesker, som ingen ret har til at være i Danmark, forlader landet. De skal placeres et sted, hvor der kun er én dør ud – døren ud af Danmark.

FAKTA

Beboerne på Udrejsecenter Kærshovedgård er ikke frihedsberøvede og kan derfor frit komme og gå på centret. Beboerne er dog underlagt opholds-, melde- og underretningspligt.

Opholdspligt betyder, at man har pligt til at bo og overnatte på centret. De skal derfor være der i tidsrummet mellem 23.00 og 06.00. Dette gælder for alle centrets beboere.

Meldepligt betyder, at man har pligt til at tilkendegive sin tilstedeværelse på centret. Det skal ske mellem klokken 9.00 og 15.00, og det skal gøres via et fingeraftrykssystem på udrejsecentret. Dette skal gøres hver dag af kriminelle udlændinge og personer på tålt ophold, mens det skal gøres mandag, onsdag og fredag af afviste asylansøgere.

Underretningspligten indebærer, at beboerne på forhånd skal give besked til indkvarteringsoperatøren på Kærshovedgård, hvis de ikke agter at opholde sig på centret i tidsrummet mellem kl. 23.00 og 06.00.

 

Foto: Dan Møller