Jeg besøgte i går udrejsecenteret Kærshovedgaard ved Bording.

Der er overhovedet ikke styr på de udviste kriminelle, som det er meningen, skal opholde sig dér, indtil de sendes ud af landet.

De valser ud og ind, som det passer dem. De bor kun formelt på centret. Reelt fortsætter de deres kriminelle tilværelse rundt om i landet.

Politikerne er meget optagede af de kriminelle udlændinges rettigheder. Jeg tillader mig at spørge: Hvad med danskernes rettigheder?

Udviste kriminelle udlændinge skal simpelthen ikke have lov til at gå frit omkring. De skal opholde sig et sted, hvor der kun er én dør ud, og det er døren ud af Danmark.

Men hverken den nuværende socialdemokratiske eller den tidligere venstreledede regering havde vilje til mere og andet end det skrammel af en lappeløsning, som Kærshovedgaard er.

Tåbelig fortolkning af menneskerettighederne
På grund af en fortolkning af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention mener politikere i både Venstre og Socialdemokratiet, at man ikke kan tillade sig at sætte lås på porten.

Jeg mener ikke, at man kan tillade sig over for danskerne at lade være.

I stedet for at se bort fra en åbenlys tåbelig fortolkning af menneskerettighederne, vil politikerne heller udsætte danskerne for de kriminelle udlændinges hærgen – både lokalt i Bording og i resten af landet.

Det er altså på tide, at danske politikere lærer at tænke og handle selvstændigt ud fra sund for fornuft i stedet for at underlægge sig tåbelige afgørelser fra en domstol i udlandet.

Vi kan godt behandle udviste kriminelle udlændinge ordentligt og forsvarligt på et lukket center, indtil de vælger at tage tilbage, hvor de er kommet fra.

Det er hverken inhumant eller uretfærdigt. Tværtimod er det retfærdighed til danskerne.

Organiseret kriminalitet hærger lokalområdet
Der er stærke forbindelser mellem bandemiljøet og de udviste kriminelle på udrejsecenteret, og kriminaliteten er velorganiseret.

Så sent som i forgårs organiserede udviste fra Kærshovedgaard et tyveri af 13 computere fra Sygehuset i Herning. Kærshovedgaard er således også hælercentral udover al den andet dårligdom, der kommer ud af det sted.

De lokale beboere i nabobyen Bording er forståeligt nok temmelig trætte af situationen og af politikernes lappeløsninger.

Tesfayes tilbud – endnu en lappeløsning
Det seneste var udlændingeminister Matias Tesfayes tilbud til de lokale om et aflåst cykelskur og et videokamera, da han besøgte Kærshovedgaard i sidste måned.

Jeg talte med blandt andre indehaveren af den lokale tankstation, og han var dybt skuffet efter ministerens besøg.

Flere andre i byen kunne fortælle om chikane, hærværk, trusler og vold fra de kriminelle udlændinge, der ikke respekterer noget eller nogen som helst.

Jeg forstår godt, at man protesterede på Langeland, da regeringen ville flytte problemet derover.

Men det er uacceptabelt, at regeringen nu, da Langeland er aflyst, blot trækker på skuldrene og sætter lås på et cykelskur i Bording.

Der skal lås på Kærshovedgaard – de udviste kriminelle udlændinge skal ikke gå frit omkring.