Hvert år udløber opholdstilladelsen for cirka 1.000 unge filippinske kvinder, der efter et au-pair ophold i Danmark må rejse hjem igen.

Det er potentiel værdifuld arbejdskraft, som Danmark dermed går glip af, fordi loven forbyder dem at blive længere end i to år.

Vi i Nye Borgerlige vil gerne tilbyde dem en tidsbegrænset arbejdstilladelse i fem år, som vil give adgang til at udfylde nogle af de mange ledige jobs i velfærdssektoren.

Der er stor mangel på arbejdskraft i ældreplejen, i sundhedsvæsenet og i andre vitale dele af den offentlige velfærdssektor. Og det er et problem, der kun vil vokse i de næste mange år, fortæller prognoserne.

Det vil indlysende være til stor gavn for både samfundet og for de filippinske kvinder, hvis de efter udløb af deres au-pair kontrakt får mulighed for at søge og få et job i velfærdssektoren.

Efter et eller to år i Danmark er de filippinske kvinder bekendte med dansk kultur og levevis og har tilegnet sig de grundlæggende danskkundskaber.

Filippinerne er efterspurgte som au-pairs, fordi deres kultur og levevis passer godt til det danske. De passer godt ind i samfundet, og de giver meget sjældent problemer.

De vil umiddelbart kunne udfylde stillinger som ufaglærte, og man vil i den offentlige sektor kunne skræddersy oplæring og uddannelse, således at de unge kvinder opnår bedre kompetencer inden for velfærdsfagene, som de også vil kunne bruge, den dag de vender tilbage til Filippinerne.

Hvis ordningen slår an og viser sig attraktiv for de filippinske kvinder, kan man senere åbne for adgang til ordningen direkte fra Filippinerne.

Det kan organiseres i samarbejde med den filippinske regering, hvor man fra dansk side kan tilbyde at betale for uddannelse og opkvalificering til de unge filippinere, så de forsvarligt kan varetage jobs i den danske velfærdssektor i nogle år, men også får kompetencer, de kan bruge i hjemlandet bagefter.

Man kan udvikle et uddannelses- og rekrutteringssamarbejde i Filippinerne på denne måde for en lang række faggrupper indenfor velfærdssektoren, som vil være i permanent mangel på arbejdskraft i mange år fremover.

Det vil samtidig styrke den private sektor, som ellers risikerer at blive drænet yderligere for arbejdskraft til skade for produktionen og velstandsudviklingen i samfundet.

Udlændingepolitik organiseret på den rigtige måde, så den er til gavn både for det danske samfund og for de udlændinge, der kommer hertil, vil være et nybrud i sammenligning med den fatale og fejlslagne udlændingepolitik, Danmark har ført i årtier.

Q&A

Q: Hvorfor skal det kun være filippinere, der får den mulighed?

A: Vi har gode erfaringer med filippinere i Danmark. De er arbejdsomme og er meget mindre kriminelle end andre udlændinge. De kommer desuden fra en kristen kultur, som passer godt ind i det danske samfund.

Q: Skal det kun være kvinder, der får tilbudt arbejdstilladelse?

A: Ja, det er erfaringerne med au-pair kvinderne, som er gode. Der er ingen grund til at eksperimentere og lade mænd omfatte af ordningen. Vi ved, at udenlandske mænd generelt er mere kriminelle end kvinder.

Q: Er det ikke diskriminerende at udelukke andre nationaliteter og kun åbne for kvinder?

A: Jo, det er forskelsbehandling. I udlændingepolitikken skal vi forskelsbehandle. Det er både godt og nødvendigt. En god udlændingepolitik lukker de mennesker ind, som vi har gode erfaringer med, og holder dem ude, som vi har dårlige erfaringer med.