Jeg og Nye Borgerlige er tilfredse med den aftale, vi i dag har indgået med regeringen om at styrke politiindsatsen over en bred kam de næste fire år.

Vi har taget hul på en decentralisering af politiet og får genåbnet tyve politistationer rundt omkring i landet.

Det er kun begyndelsen, og vi ville gerne være gået længere i denne retning og sikret en stærkere lokal forankring af det lokale politi.

Men nu har vi fået vendt retningen, så den evindelige centralisering, der gennem mange år har flyttet politiressourcer væk fra de mindre byer og ind mod hovedstaden, bliver brudt.

Nye Borgerlige har fået med i aftalen, at grænsekontrollen fremover ikke kun skal være en kontrol med, hvem der rejser ind i Danmark. Der skal også være en udrejsekontrol ved grænsen.

Udenlandske tyvebander har i årevis nærmest uhindret kunne køre ud af Danmark i varevogne fyldt med tyvekoster. De skal nu findes og stoppes, inden de krydser grænsen med danskernes ejendele.

Desuden er Nye Borgerlige lykkedes med at overtale regeringen til at etablere en specialenhed, der får til formål at opklare socialt bedrageri.

For mig og Nye Borgerlige står det helt centralt, at den nye specialenhed skal bruges til at afsløre den ret massive svindel med offentlige ydelser, som foregår blandt indvandrere og efterkommere.

I dag bliver de sager næsten aldrig efterforsket, og næsten ingen bliver dømt. Jeg er overbevist om, at når der går hul på bylden, og man hos myndighederne ser, hvor store beløb, der svindles for, vil den specialenhed bliver styrket og udvidet.

Simpelthen fordi det er en god forretning for staten at få svindlerne afsløret og pengene tilbage.

Næste skridt, som vi tager efter jul, bliver at få ændret udlændingeloven, så de sociale svindlere blandt udlændinge vil få deres dom fulgt op med en konsekvent udvisning fra Danmark.

Jeg så helst at ingen udlændinge fik lov til at leve på offentlig forsørgelse. Det mindste man kan forlange af tilrejsende er, at de forsørger sig selv, mens de er her.

Men når de ovenikøbet snyder sig til endnu mere, skal hammeren falde, og de skal ud – uden pardon.

Kærlig hilsen
Pernille Vermund