Danmarks eksport af landbrugsprodukter har en enorm stor betydning både for landets samlede økonomi og for 100.000’vis af danskere.

Derfor skal myndighederne sikre, at Danmark er et land, hvor sygdomsspredning blandt landbrugsdyr tages alvorligt, og der skal skrides ind resolut for at begrænse smittespredning.

Det er nødvendigt for at beskytte dansk landbrugs anseelse på eksportmarkederne. Der står milliarder af kroner på spil.

Men når myndighederne vælger at slå dyr i hele besætninger ned, må det første krav være, at landmændene holdes skadesløse gennem en fuld erstatning – både for det direkte tab for de nedslagtede dyr og for det driftstab landmanden lider, indtil produktionen er på fode igen.

Regeringen er her – som vi også har set det på andre områder gennem coronakrisen – veget udenom og giver kun minkfarmerne en delvis og i mange tilfælde helt utilstrækkelig erstatning.

Det er ikke acceptabelt. Der er familier, som helt uforskyldt mister deres livsværk, og som ingen mulighed har for at skaffe den nødvendige kredit i bankerne til at få deres virksomhed op igen. Det er en urimelig måde at behandle mennesker på.

Fremfærd uden evidens
Regeringen har valgt at slå hele besætninger ned, der er raske og uden konstateret smitte i en radius på 8 kilometer fra berørte besætninger.

Det er en dårlig strategi, som ikke bygger på viden og erfaring, men kun på gisninger. Der er ingen evidens for, at smittespredning foregår gennem luften. Tværtimod har man hidtil kunnet konstatere, at smitten er gået fra mennesker nær dyrene til mink.

Der er heller ingen evidens for, at mink smitter mennesker. De sundhedsmæssige argumenter for at slå raske besætninger ned er altså ikke tilstede.

Regeringen er blevet gjort bekendt med den kritik af dyrlæger, der arbejder i erhvervet til daglig, men det har ikke påvirket regeringens beslutning.

Er det hetz snarere end faglighed
Minkerhvervet er i årevis blevet lagt for had af venstreorienterede dyrevelfærdsgrupper, der ønsker minkavl og brug af pels helt udryddet.

Man kan ikke undgå at tænke den tanke, at en rød regering, der baserer sig på den yderste venstrefløj lader sig påvirke af stemningen mod minkavl på venstrefløjen og lader myndighederne fare mere voldsomt frem, end der er videnskabeligt belæg for at gøre.

Jeg håber bestemt ikke, det forholder sig sådan, men hvis ikke regeringen fremlægger stærkere videnskabelig sundhedsfaglig evidens for sin strategi med at udrydde raske dyr, er det den forklaring, der står tilbage: Det er en hetz snarere end faglighed.

Et helt erhverv kan gå til grunde
Danmark er verdensførende inden for minkavl. De danske minkfarmere laver verdens bedste skind. De er også verdensmestre i dyrevelfærd.

Den hårdhændede og ufornuftige håndtering af corona-tilfældene på minkfarme kan meget vel blive enden på minkproduktion i Danmark.

Det vil betyde tab af store indtægter, tab af kultur og et ubodeligt tab af indkomst, levevej og livsværk for de familier, det går ud over.

Jeg må bede regeringen om at komme til fornuft og handle på baggrund af viden og erfaring – Den eksisterende hetz mod minkerhvervet skal ikke finde vej til myndighedernes håndtering.

Venlig hilsen
Peter Seier, landbrugsordfører