I 2021 stillede jeg og Nye Borgerlige forslag i Folketinget om at forøge forsvarsbudgettet til 2 procent af BNP, som vi har forpligtet os til i NATO, der er garanten for vores sikkerhed. 

Det blev desværre stemt ned dengang, men i dag har vi fået fremsat forslaget på ny, så det inden længe skal behandles i folketingssalen. 

Efter Ruslands angreb på Ukraine virker flere andre partier virker til at have erkendt, at det er på høje tid, at Danmark skal opfylde, hvad vi har lovet de andre i alliancen at bidrage med. 

Det er glædeligt, og jeg håber meget, vi denne gang kan regne med, at et flertal af de andre partier vil være med til at genopbygge dansk forsvar. 

Ubarmhjertig lektie 

Danmark er et lille land, og egenhændigt kan vi ingenlunde forsvare os selv – specielt ikke vores kongeriges fjernere egne såsom Grønland og Færøerne. 

Det må stå lysende klart, at der er hårdt brug for en styrkelse af det danske forsvar, efter det i årevis har været forsømt af skiftende regeringer.  

Historiens ubarmhjertige lektie er nemlig, at et folk, der ikke har viljen eller evnen til at forsvare sit territorium, vil miste det. 

For Nye Borgerlige går et troværdigt forsvar næsten forud for alt andet, da den første pligt for ethvert parti bør være at skabe sikkerhed og tryghed for borgerne. 

Klar med finansiering 

Det er ikke gratis at holde fast i vores sikkerhedsgaranti, som NATO er, men det er nødvendigt for at kunne forsvare vores frihed. 

Derfor har vi i PLANEN for et mere borgerligt Danmark, som er vores økonomiske 2035-politik, fundet finansieringen til at investere 2 procent af vores BNP i det fælles forsvar. 

Vores selvstændighed bag egne grænser i eget land er nemlig betinget af, at vi er i alliance med andre, der vil kæmpe sammen med os for at forsvare vores land. 

Forslaget, hvor vi vil forpligte regeringen til snarest muligt at indkalde til forhandlinger om at få løftet forsvarsbudgettet til 2 procent af BNP, kan du læse her:  

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/beslutningsforslag/b180/20211_b180_som_fremsat.pdf