Stem Nej 3. december.

Det er anbefalingen fra mig og Nye Borgerlige, når vi 3. december har retsforbeholdet til folkeafstemning. I denne blog vil vi uddybe, hvorfor vi er så kritiske over for linjen i EU.

Men her er først  tre uddybende grunde til hvorfor, vi anbefaler dig at stemme NEJ.

1. Vi vil en anden vej med det europæiske samarbejde. Mindre magt til EU. Mere selvbestemmelse til danskerne

2. Vi vil have en fornuftig grænsekontrol. Det kan vi ikke få efter et JA.

3. Vi vil forsvare Danmarks ret til at bestemme, hvem der skal lukkes ind i vores land, og hvem vi skal give opholdstilladelse til.

Brug din stemme. Stem NEJ.

Vi vil en anden vej

EU fylder i dag allerede alt for meget og har fået al for meget at skulle have sagt. Vi vil gå den anden vej og kæmpe for, at Danmark får mere suverænitet tilbage fra EU.

Vi vil ikke aflevere mere selvbestemmelse. Derfor kan et Ja aldrig komme på tale.

For eksempel mener vi, at det er på tide at gøre op med de EU-regler, der tvinger os til at sende børnechecks til polske børn i Polen og SU til portugisiske studerende i Portugal.

Vi sætter pris på, at vi kan arbejde og studere overalt i EU, men vilkårene bør være sådan, at man skal klare sig selv.

De velfærdsgoder, vi har i Danmark, skal forbeholdes danskere, ligesom vi ikke kan forvente, at de franske skatteydere skal forsørge os, hvis vi flytter til Frankrig.

Grænsekontrol

I dag er vi medlem af Schengen på et mellemstatsligt grundlag. Det i sig selv lægger bindinger på Danmark i forhold til at genoprette en fornuftig grænsekontrol.

Men bindingerne er trods alt kun politiske. Der kan forhandles med nabolandene og findes en praktisk løsning.

Ved et Ja den 3. december overdrager Danmark suverænitet til EU på hele retsområdet, som bliver en del af EU’s overstatslige samarbejde.

Det betyder, at det bliver EU-domstolen, som skal fortolke reglerne. EU-domstolens afgørelser bliver lov i Danmark. En lov som ikke kan ændres af Folketinget.

Vi ønsker grænsekontrollen genindført, men hvis vi siger ja den 3. december, er vi bundet – ikke kun politisk men også juridisk – til at følge EU-domstolens afgørelser. Derfor vil det blive umuligt for os selv at bestemme, hvorvidt vi skal have grænsekontrol, medmindre vi træder helt ud af EU.

Når vi ser, hvordan flygtningestrømme i Europa i dag er helt ude af kontrol, mener vi, at det vil være direkte farligt for Danmark at overlade suveræniteten over grænsekontrol til et EU, det tydeligvis ikke magter opgaven.

Migrant- og asylpolitik

Et land der afgiver suverænitet over, hvem der skal lukkes ind over grænserne og på hvilke vilkår, kan ikke længere kalde sig et selvstændigt land. Den ret skal vi aldrig give fra os.

Det er rigtigt, at vi ikke bliver bundet af EU’s migrant- og asylpolitik ved et JA. Men det grundlæggende – suveræniteten; altså den nationale selvbestemmelsesret – skal vi overdrage til EU.

Det vil vi ikke være med til. Det er en hån imod Grundlovens fædre og alle dem, der har lidt og ladet livet gennem historien for at forsvare Danmark som et selvstændigt land, at man er villig til at udskifte national suverænitet med en luftig politisk aftale.

Og med et JA, vil et fremtidigt flertal i Folketinget kunne overdrage migrantpolitikken til EU uden at spørge befolkningen først. Et JA betyder således et afkald på vores grundlovssikrede ret til en folkeafstemning.

Der er nogle ting, der er hellige, og som der ikke kan sjakres med. Vi har kun Danmark til låns af vores børn og børnebørn – vi skylder dem et selvstændigt land. Stem Nej 3. december