Regeringen og de EU-positive partier har igen bevilget flere penge til EU. Og det i en tid hvor Danmark står overfor store økonomiske udfordringer. Med meget svære problemer i forbindelse med Covid-19.

Et centraliseret EU lægger igen en økonomisk udgift ned over de danske skatteydere midt i disse trængsler.

I morgen drøfter EU’s stats- og regeringschefer oprettelsen af en ny EU COVID-19 garantifond. Fonden skal bestå af svimlende 200 mia. euro med det formål at understøtte virksomheder med finansieringsbehov som følge af COVID-19.

Regeringen støtter, at Danmark skal stille fem milliarder kroner i garanti for fonden. Det kan endda komme på tale at udvide fonden og dermed at Danmark kan komme til at bidrage med yderligere milliarder på et senere tidspunkt. EU afviser – naturligvis – ikke, at der skal tilføres flere midler senere.

Visse medlemslande er ligefrem gået så vidt, at de foreslår, at COVID-19 garantifonden ikke skal have nogen udløbsdato.

Begejstringen for EU’s garantifond er til stede på trods af, at de kriterier der skal afgøre tildelingerne er ubeskrevet. Det er udtryk for en logik der siger, at »mere EU er godt, hvorfor, hvordan eller hvorledes siger vi først, når vi har fået tildelt magten«. Garantifonden handler derfor om mere EU og mere omfordeling i EU.

Blandt de få detaljer, EU har været åbne om, er, at der må forventes tab for deltagerne. Det står også klart, at garantifondens midler ikke fordeles ligeligt mellem landene. I princippet behøver danske virksomheder derfor aldrig se en krone fra fonden, og udsigten er, at Danmark i værste fald kan tabe de 5 milliarder.

Nye Borgerlige har naturligvis sagt nej til flere penge til EU igennem dansk deltagelse i denne garantifond.

Herhjemme skal staten inden juli samlet skaffe 250 milliarder kroner til coronapakker hvoraf mindst halvdelen skal lånes. Det støtterne af garantifonden vil er altså, at Danmark skal låne penge ud, som Danmark ikke har, til en fond under EU, hvis indhold ikke er beskrevet.

Der findes nationale ordninger som adresserer problemer for virksomheder. Med forslaget tildeles EU yderligere magt og indflydelse over medlemsstaterne – og med penge kommer altid kontrol.

Mere EU er den helt forkerte vej at gå. Derfor siger Nye Borgerlige fuldt stop for ekstra penge til EU!

Peter Seier Christensen

EU-ordfører