Den danske jæger har ikke alt for mange venner. Senest har Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Naturfredningsforening indstillet til miljøminister Lea Wermelin, at udsætninger af gråænder til jagt skal forbydes fra 2023. De vil samtidig forbyde udsætning af fasaner og agerhøns.

Anledningen er, at nogle jægere ikke har indberettet det korrekte antal, når de har udsat fugle. Nærmere bestemt har nogle individer udsat mange ænder uden at indberette det. Dette er selvfølgelig uacceptabelt. Udsætning skal helt indlysende ske efter reglerne, så hverken natur eller de naturlige bestande bliver påvirket negativt.

Men der er mange andre veje at gå end at forbyde udsætning.

Lyt til jægerne selv

Normalt plejer vi jo ikke i Danmark at straffe kollektivt, når nogle enkelte bryder reglerne. Selvfølgelig skal vi ikke til at begynde på det nu. Langt de fleste jægere handler ansvarligt og sætter en ære i deres rolle som naturforvalter.

Danmarks Jægerforening har selv foreslået en ny model for udsætning af gråænder. De efterspørger skærpet kontrol og større bøder for ulovlig udsætning. De har som regel bedre forstand på naturen end politikerne, så regulering bør ske ved at inddrage dem og desuden basere sig på fakta, erfaring og sund fornuft.

Jægerne argumenterer blandt andet med, at udsætning af gråænder letter presset på trækkende ænder. Politikerne bør lytte til jægerne.

Jægerne har en væsentlig rolle
Jeg læser ærlig talt indstillingen og begrundelsen i de registrerede brud på reglerne som lidt for ivrig. At nogle få bryder reglerne forekommer mig at være et påskud til at ramme alle jægere. Hele venstrefløjen og de fleste såkaldte ”grønne” organisationer lader bare til at være imod jagt.

Nye borgerlige anerkender derimod jægernes væsentlige rolle i reguleringen af vildt, naturpleje og dermed jægernes positive betydning for danskernes naturoplevelser.

Jeg står på jægernes side.