I tirsdags var jeg til socialdemokratisk konference.

”Fremtidens Danmark” kaldte Mette Frederiksen konferencen.

Mange deltagere var helt sikkert mødt op med ærlige meninger og velbegrundede forslag, men man kan ikke undgå at mærke, at det var Socialdemokratiets veltilrettelagte bullshit-bingo, vi spillede med i.

Jeg fik fem minutters taletid hen mod slutningen af konferencen.

Dem brugte jeg på at bryde formen og udfordre præmissen. Et borgerligt indspark sent på en socialdemokratisk eftermiddag.

Du kan læse talen nedenfor.

Og hvis du ikke allerede har læst den, så tag et kig på vores PLANEN for et mere borgerligt Danmark.

Kærlig hilsen
Pernille

”Fremtidens Danmark” er en socialdemokratisk parole fra sidste århundrede genoplivet af regeringen Mette Frederiksen til lejligheden i dag.

Jeg er ikke socialdemokrat og bliver det aldrig. Men jeg kæmper for fremtidens Danmark.

Et frit og rigt land til mine børn og måske en dag børnebørn at vokse op i. Det er i høj grad en borgerlig mærkesag – eller burde være det, skal jeg måske snarere sige.

For det er desværre ikke meget modstand det borgerlige Danmark møder den socialdemokratiske velfærdsstat med.

Langt ind i borgerlige partier, langt ind i dansk erhvervslivs organisationer, har man efterhånden accepteret og omfavnet det socialdemokratiske tankegods.

Et tankegods, som har givet os en offentlig sektor, der opsuger næsten halvdelen af al den værdi, som skabes i samfundet.

Vi har i Danmark verdens højeste skattetryk. Men vi har langt fra verdens bedste offentlige service.

Hvor mange af os har ikke oplevet den der knugen i maven over at aflevere vores mindste i en offentlig daginstitution?

Hvor mange af os frygter ikke at skulle tilbringe den sidste del af livet på et offentligt plejehjem?

Og hvor mange af os har ikke venner, bekendte eller familie, der kan fortælle, hvordan de offentlige jobcentre i stedet for at hjælpe – pisker og plager syge og nedslidte rundt i systemet.

Trods verdens højeste skattetryk er den danske velfærd ikke verdens bedste – den er bare dyrere.

Og det er ikke fordi, de offentligt ansatte, der leverer kernevelfærd til danskerne, får for meget i løn. Det tror jeg, at både sygeplejersker og pædagoger kan skrive under på.

Det er fordi, pengene bliver brugt forkert.

Den socialdemokratiske velfærdsstat har centraliseret magten, skabt en jungle af love og regler, taget indflydelsen fra fagpersonerne og anbragt magten hos sig selv og hos politikerne.

Når der opstår et problem i den offentlige sektor, som måske endda kommer i avisen og kaldes en skandale, sker der tre ting:

  • Politikerne kræver mere kontrol

  • Politikerne kræver mere dokumentation

  • Politikerne udsteder et læs af nye love og regler for at kunne detailregulere endnu mere.

Men det bliver den offentlige service ikke bedre af. Det bliver den dyrere af.

Og fagpersonerne skubbes hver gang længere ud på perronen. De bebyrdes med flere regler, mere kontrol og mindre tid til kernevelfærden.

Det koster os frihed og velstand.

Fremtidens Danmark skal være friere og rigere.

I mit Fremtidens Danmark bestemmer politikerne mindre og danskerne meget mere selv – også over flere af deres egne penge.

Hvis jeg havde lagt programmet for i dag, ville jeg have sigtet højere end til spillepladen med bull-shit-bingo.

Socialdemokratiet vil gerne have en konsensus bredt ud over hele Folketinget, over interesseorganisationer, erhvervsliv og hele den offentlige sektor.

En konsensus, som siger, at vi gerne må være uenige om detaljer, men ikke om det grundlæggende:

  • at den socialdemokratiske velfærdsstat er god
  • at den skal være større og stærkere
  • at danskerne har det bedst, når politikerne bestemmer over dem.

Det er derfor, vi i dag spiller bullshit-bingo.

Jeg køber ikke præmissen, for den er forkert. Møgforkert.

Den socialdemokratiske velfærdsstat, hvor politikerne år for år får mere magt over danskerne, er ikke god.

Den umyndiggør borgerne og fråser med pengene.

Politikerne skal skæres ud af ligningen. Politikerne skal afskæres fra at lave flere regler, mere kontrol og mere formynderi.

Danskerne skal sættes ind i ligningen. Kernevelfærden skal stadig finansieres over skatten, men politikerne skal ikke længere kunne fråse med danskernes penge.

Pengene skal følge borgerne.

Friheden skal tilbage til kernevelfærden. Tilliden skal tilbage til fagpersonalet.

Jeg ved godt, at det er meget svært at overbevise de andre politikere på Christiansborg – også de borgerlige – om, at de skal bestemme mindre – og lade danskerne bestemme meget mere selv.

For det strider mod det magt-gen, som dominerer hos mange politikere.

Jeg har også oplevet, hvordan erhvervsorganisationer lobbyer for flere tilskud, flere særordninger, flere offentlige ”investeringer”.

De kalder det investeringer, men det er altså bare større offentligt forbrug, de opfordrer til.

Det er en smule sørgeligt at selv dem, der skal skabe værdierne i den private sektor, er blevet så afhængige af offentlige tilskud fra den socialdemokratiske velfærdsstat.

For det er ikke den socialdemokratiske velfærdsstat, der har skabt velstanden.

Danskernes velstand kan vi takke vores borgerlige samfundssind og vores liberale økonomi for.

Jeg ved godt, at socialdemokrater og venstrefløjsfolk ofte forsøger at forsvare både det høje skattetryk, overreguleringen og knopskydningen af offentlige opgaver med en patos om social retfærdighed –

”Velfærdsstaten har afskaffet fattigdom, skabt lighed mellem høj og lav” – siger de.

Det passer simpelthen ikke.

Det er væksten, der har fjernet fattigdom i Danmark. Velfærdsstatens omfordeling har kun gjort lidt godt for de lavtlønnede.

Ændringen i fordelingen af indkomst fra 1916 til 2016 kan højst forklare en tiendedel af indkomstfremgangen for de 40 procent, som tjener mindst.

Over halvdelen af indkomstfremgangen for de lavtlønnede skyldes den økonomiske vækst direkte, mens resten skyldes, at væksten har øget det, der er at omfordele af.

Jeg synes, at I – venner af det borgerlige Danmark – skal komme ind i kampen for frihed og velstand. Jeg vil gerne invitere til en reel borgerlig værdikamp – i stedet for at fortsætte den socialdemokratiske bull-shit-bingo.

Den offentlige sektor skal være mindre. Den private større.

Politikerne skal bestemme mindre. Danskerne skal bestemme meget mere selv – også over flere af deres egne penge.

Så bliver vores børn rigere og friere – i Fremtidens Danmark.