Det bliver en dyr vinter for de danske familier.

Elregningen og varmeregningen bliver en ubehagelig oplevelse for rigtig mange, som vil opleve at skulle trække flere tusinde kroner ud af budgettet til at betale for de stigende udgifter til energi.

Jeg har indkaldt energiministeren og skatteministeren til at møde op i Folketinget. Vi i Nye Borgerlige vil forsøge at samle et flertal, som kan tvinge regeringen til at sætte energiafgifterne ned.

I vores ”PLANEN for et mere borgerligt Danmark” har vi finansieret et forslag om at sænke elafgiften, så en almindelig familie med to børn vil slippe 4.300 kroner billigere om året.

De fleste oplever det som rigtig ubehageligt, når man ikke længere kan betale sine regninger. Nogle har måske noget opsparing, de kan tære på. Andre må gå i banken og bede om et lån i de måneder, hvor udgifterne overstiger indtægterne.

Det behøver slet ikke at gå så galt, for når elpriserne stiger, sparer staten masser af penge, som ellers ville blive betalt som tilskud til vedvarende energi, som ikke kan producere el til markedsprisen.

I 2022 vil staten spare 2,7 milliarder, viser tal fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

De penge, staten sparer på tilskud, kan bruges til at sænke afgifterne og tage toppen af el-regningen, gas-regningen og olie-regningen for de danske familier.

Tilskuddet til vedvarende energi vil jeg allerhelst helt af med, men lige nu kan de sparede milliarder sendes tilbage til skatteplagede danskere i form af lavere afgifter på energi.

Danskerne betaler de højeste energiafgifter i Europa. Det er i sig selv ret tåbeligt. Det belaster de danske familier og koster både velstand og arbejdspladser at beskatte energi hårdt.

Energi skal der være rigeligt af. Den skal være så billig som muligt, og forsyningssikkerheden skal være i top.

Sænker vi afgifterne vil alle slippe billigere. Udbuddet og efterspørgslen på energi vil stige, og der vil komme mere gang i hjulene. Familierne vil få et bedre liv, og alle vil blive rigere.

Men i mange, mange år har skiftende regeringer brugt afgifter på energi som en kilde til at øge statens indtægter, så de har kunnet bruge flere af danskernes penge i stedet for at lade os bestemme over vores forbrug selv.

Sådan tænker man på venstrefløjen, og det er da også mere af det samme, som regeringen og venstrefløjen foreslår nu.

I stedet for at gribe fat om nældens rod og sænke afgifterne på el, gas, olie og benzin, udlodder man en pulje, som politikerne kan dele ud af til de vælgergrupper, som de selv synes har fortjent en lavere regning.

Det er så gennemskueligt og så typisk Christiansborgsk, og det er bestemt ikke en måde, som jeg og Nye Borgerlige vil føre politik på.

Energipolitik er i det hele taget endt i en blindgyde, hvor det i den offentlige debat handler om alt andet end at skaffe så meget, så ren, pålidelig og billig energi til danskerne som muligt.

Klimadagsordenen fylder også her for meget. Industriinteresser i vindkraft får politikerne til at vælge irrationelt og satse ensidigt på vind, som løsning på alt, selvom ethvert barn ved, at det ikke altid blæser.

Jeg savner for eksempel en fornuftig debat om kernekraft, som basisenergikilde i Danmark. Kernekraft er ren, stabil, pålidelig og ikke dyrere. Og med den teknologiske udvikling vil vi om få kunne få små kernekraftværker ikke større end en skibscontainer.

Kærlig hilsen
Pernille Vermund