10.06.2016 Årtiers fejlslagen centralisering i Danmark har skabt øget bureaukrati, højere skattetryk, dårligere service og mere formynderi.

Hvis vi ikke lærer af erfaringerne og retter op, bliver Danmarks største eksportvare i fremtiden ikke ”Know-how” men ”Don´t know how”.

Hvornår erkender man, at det er ravruskende galt med det offentliges evne til at forvalte vores skattekroner?

Det har lange udsigter, for Christiansborg er i dag befolket af politikere, der tænker på samme måde og kommer fra det samme miljø, som de offentlige chefer i centraladministrationen. De ser splinten i rengøringsassistentens øje, men ikke bjælken i hospitalsdirektørens. For han er jo økonom eller cand.scient.pol. Præcis som politikeren selv.

År 1970 var antallet af offentlige ansatte 382.000. Det fik en københavnsk advokat ved navn Mogens Glistrup til at tale om papirnussere og skrankepaver. Han blev valgt til Folketinget med 28 mandater. Da han blev spurgt, hvad han ville med sin nyvundne politiske magt, sagde han, at han ville være ”minister for afvikling af offentlig virksomhed”.

Glistrup blev aldrig minister. Til gengæld har vi siden 1970 fordoblet antallet af offentligt ansatte og fået verdens højeste skattetryk.

Siden 1970 har en massiv centralisering øget den offentlige sektors størrelse og pris, flyttet ansvaret væk fra familierne og civilsamfundet og skabt verdens højeste skattetryk.

Kommunalreformen i 1970 afskaffede sogne og små kommuner. Reformen skulle give borgerne bedre service samt effektivisere og slanke det offentlige system.

Strukturreformen i 2005 afskaffede amterne, skabte regionerne og nedskar antallet af kommuner til under 100. Det skulle give en effektiv og servicevenlig kommunal administration.

Reformen af politikredse og retskredse skulle slanke og effektivisere retshåndhævelsen, så færre ansatte kunne producere mere og nedbringe ventetider.

Sygehuse i masseviser nedlagt, fordi en vis størrelse skulle garanterede behandlingsmæssig kvalitet og optimal udnyttelse af givne ressourcer.

Den digitale revolution, hvor skrivemaskine og kopipapir er afløst af datakraft, skulle sikre optimal drift og synergi i den offentlige administration.

Og New Public Management skulle modernisere og effektivisere arbejdsrutinerne i den offentlige sektor.

Listen over ’geniale’ tiltag til effektivisering og forbedring kan sikkert fortsættes, men det bliver historien ikke mindre sørgelig af.

I 2012 var der 835.000 offentlige ansatte; mere end dobbelt så mange som i 1970!

Det øgede antal ansatte til trods klager de, der løser kerneydelser i det offentlige, i stigende grad over stress og manglende tid til at løse de borgernære opgaver. Der er ingen grund til at antage, at offentlige ansatte er dummere eller mindre arbejdsomme end andre. Tværtimod er de oftest veluddannede og flittige.

Og på alle kendte parametre er Danmark langsomt men sikkert dumpet ned ad ranglisten over de fremmeste lande.

Det gælder bruttonationalprodukt, relativ velstand, skoleuddannelsens kvalitet, universiteternes rangliste, middellevealder, sundhedstilstand generelt, offentlig trafik og kommunikation, ventetider ved politi, retsvæsen, sundhedsvæsen, ja – lyspunkterne er få og svære at få øje på.

Modsat har et decentraliseret land som Schweiz i samme periode skabt vækst, velstand og frihed.

Lande som Schweiz har overskud af know-how. Danmark har et alt for stort overskud af ”Don’t kow how”.

Pernille Vermund