Der er mange voldtægtsofre, der aldrig får den oprejsning i retssystemet, de har krav på. Der er mange voldtægtsforbrydere, der burde være dømt, men går fri.

Vi anerkender i Nye Borgerlige, at loven, som den er i dag, ikke beskytter ofrene godt nok og bør laves om.

Men det er mere end beklageligt, at venstrefløjen har fået Socialdemokratiet bundet op på et begreb, der er både diffust og uklart, og som risikerer at kriminalisere en masse forhold, som ingen i dag opfatter som andet end helt naturlige relationer mellem mennesker.

Samtykkeaftalen, som justitsminister Nick Hækkerup i dag præsenterede på vegne af regeringen og venstrefløjen, er ikke svaret til ofrene.

Danskerne vil med denne nye lov blive mere usikre på, om de er på den rigtige eller forkerte side af loven.

Ligeså frygteligt det er som voldtægtsoffer at se forbryderen gå fri, lige så forfærdeligt må det være at blive dømt for en voldtægt, man ikke har begået.

Nick Hækkerup kom til at sige, at han lytter til eksperterne, når han er enig med dem. Han burde i denne sag lytte til eksperterne, selvom han er uenig med dem.

Dels fordi eksperterne påpeger, at normalt seksuelt samvær bliver kriminaliseret med denne lovgivning. Dels fordi eksperterne allerede har vist en bedre vej til at beskytte voldtægtsofrene og få flere voldtægtsforbrydere dømt. Ikke gennem et luftigt begreb om samtykke gennem ord, lyde eller fagter, men ud fra et frivillighedsprincip.

Et frivillighedsprincip, som er skærpende i forhold til lovgivningen i dag, som giver begge parter i forholdet en retssikkerhed, og som giver domstolene et ordentligt værktøj at arbejde med.

Regeringen og venstrefløjen svækker retssikkerheden for både mænd og kvinder, når de vælger at gå imod Straffelovsrådet, som med stemmerne 10 mod 1 anbefalede regeringen at arbejde videre med frivillighedsprincippet og forkaste samtykkeprincippet.