Familier er forskellige, og det må og skal være sådan, at det er i den enkelte familie, at man finder ud af, hvordan barslen fordeles.

Når EU og politikerne lovgiver om øremærket barsel, bliver alle familier tvunget ned i de samme kasser. Det er ensretning og formynderi, som overhovedet ikke passer sig i et frit samfund.

Nye Borgerlige kommer til at kæmpe indædt imod, at politikerne æder sig endnu længere ind i danskernes privatliv.

Vi mener, at barselsreglerne allerede i dag er for restriktive og lægger hindringer i vejen for familielivet.

Vores ønske er, at vi går i den stik modsatte retning og giver den enkelte familie fuld råderet over hele barselsperioden, så man fuldstændig frit kan fordele barsel imellem mor og far, som det passer den enkelte familie bedst.

Det er simpelthen ikke noget, politikerne skal blande sig i.

I realiteten vil man nu fra Christiansborg tage barselsret fra kvinden og give den til manden. Men manden har slet ikke efterspurgt den, for så ville vi jo nok have oplevet et folkeligt pres fra mænd, der kræver mere barsel.

Det har jeg i så fald ikke opdaget. Nok fordi, det ikke er der.

Hele tankegangen bag øremærket barsel er et udtryk for, som jeg også hører fra tilhængerne, at man i stigende grad betragter danskerne som arbejdskraft til at producere og tjene skattepenge ind til drift af den offentlige sektor.

Det kræver et borgerligt modsvar.

Danskerne er ikke statens skaffedyr. Staten og den offentlige sektor – som i øvrigt er alt for stor – skal levere service til danskerne. Det er ikke omvendt, at danskerne skal indrette deres liv for at kunne fodre staten mere.

Det piner mig, at så mange borgerlige politikere lader til at have mistet kompasretningen i denne sag.

Nu er jeg klar over, at det er lovgivning vedtaget i EU, som Danmark er forpligtet til at skrive ind i de danske love. Så de andre politikere betragter det nærmest som en bunden opgave.

Det, synes jeg ikke, gør sagen meget bedre.

Vi skulle aldrig have givet så meget magt til EU, som vi har gjort. Og det er på tide, at det danske folkestyre mander sig op og udviser noget civil ulydighed overfor EU-maskinen.

For blot få år siden var der et stort flertal i Folketinget inklusive Socialdemokratiet, som var imod at EU’s planer om at øremærke barsel til mænd.

Da direktivet alligevel blev vedtaget imod Danmarks vilje, svinger partier som Venstre og Socialdemokratiet rundt og omfavner det nu – for nu er det jo EU-lovgivning, og så kan man ikke tillade sig at være imod.

Det er både hyklerisk og et svigt af det danske folkestyre.