De folkepensionister, der ikke har fået sparet nok op selv og som ikke har nogen indtægter ved siden af folkepensionen, har virkelig ikke meget at leve for.

Dem skal vi gøre noget for, og derfor foreslår vi i Nye Borgerlige at forhøje ældrechecken med 1.000 kroner om måneden.

Mange af de folkepensionister, der er afhængige af ældrechecken, har ikke haft mulighed for at spare tilstrækkeligt op til deres egen pension på grund af den politik, der er blevet ført gennem årtier.

Derfor er det helt rimeligt, at vi kommer dem til undsætning med en forøgelse af ældrechecken med 65 % i forhold til i dag.

At gå på pension skal være trygt og værdigt

Vi skal sørge for, at kommende folkepensionister ikke havner i samme situation. For os er det afgørende, at vi ikke i fremtiden har folkepensionister med så dårlig økonomi, som det desværre er tilfældet for nogle folkepensionister i dag.

Ingen må nå pensionsalderen uden en tilstrækkelig stor formue at leve af. For at gå på pension skal være trygt og værdigt.

Vi ønsker derfor at give danskerne langt bedre muligheder for at spare op til deres egen pension, så de selv kan bestemme, hvornår de vil trække sig fra arbejdsmarkedet.

Det sikrer vi blandt andet ved, at flere får bedre muligheder for at spare op igennem større råderet over egne penge. For dem med de laveste indkomster kan staten give et tilskud til deres pensionsopsparing, så de får deres egen pensionsformue. På den måde får kommende generationer bedre vilkår og mere frihed.

Mærkbart flere penge til sig selv

De første 90.000 kroner om året, man tjener i lønnet beskæftigelse, vil vi gøre skattefri. Og derefter skal man kun betale 37 % af resten.

Når vi fjerner arbejdsmarkedsbidraget og sikrer, at ingen betaler skat af de første 90.000 kroner, vil alle i beskæftigelse få mærkbart flere penge til sig selv.

Og med samtlige skatte- og afgiftslettelser i vores økonomiske plan, der blandt andet indebærer billigere brændstof, biler, el og forbrugsvarer, vil en typisk arbejderfamilie med to børn få 5.900 kroner mere om måneden til forbrug, opsparing eller noget helt tredje.

Udviklingen skal vendes

Det må og skal ikke være sådan, at politikerne i al fremtid skal bestemme over danskernes pension. Det skal man selv kunne planlægge og bestemme.

Det tager tid at vende udviklingen, men det er en opgave, der påhviler det borgerlige Danmark.

For i et borgerligt samfund bestemmer politikerne mindre og danskerne meget mere selv – også over flere af deres egne penge og egen pension.