Lyssky politikere må ikke kunne skjule grundlaget for de beslutninger, de træffer på vegne af folkestyret.

Derfor har jeg og Nye Borgerlige både i første og andet år i Folketinget stillet forslag om at ophæve ministerbetjeningsreglen i offentlighedsloven, som ifølge Ombudsmanden har ført til ”væsentlige indskrænkninger i retten til aktindsigt”.

Offentlighedsloven strækker sig langt tilbage i tiden, og dengang var udgangspunktet åbenhed, men i 2013 blev et flertal i Folketinget enige om den gældende offentlighedslov, som af kritikere med rette er blevet døbt mørklægningsloven.

Den har mindsket åbenheden og gjort det vanskeligt – og i flere tilfælde umuligt – for borgere og journalister at gå politikerne efter i sømmene.

Desværre stemte Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti imod vores forslag om at skabe mere åbenhed, som der ellers er i flere af de lande, vi normalt sammenligner os med.

Men vores forslag har på ny sat gang i debatten, og justitsministeren tilkendegav ved behandlingen, at han vil igangsætte et forløb, der skal afdække, hvad Folketingets partier ønsker af ændringer til offentlighedsloven.

Nyt i sagen

Tilbage i november 2021 var jeg til møde i justitsministeriet, og i dag skal jeg så til en høring i Landstingssalen på Christiansborg, der skal belyse den rette balance mellem et fortroligt rum og åbenhed.

Jeg vil selvfølgelig igen gøre det klart, at vi i Nye Borgerlige står fast på ønsket om at skabe mere åbenhed, da mørklægning er uacceptabelt i et demokratisk samfund.

Under corona har korrespondancer mellem ministerier og styrelser været undtaget fra aktindsigt med henvisning til offentlighedsloven, hvilket har skabt lukkethed for befolkningen.

Og med en statsminister, der flittigt har slettet SMS’er, er der mere end nogensinde brug for, at danskerne får indsigt i, hvad der sker bag de tykke mure til regeringskontorerne.

Åbenhed på alle årets 365 dage

Jeg håber, at der før eller siden i Folketinget vil være flertal for mere åbenhed, så vi kan få lempet offentlighedsloven en gang for alle og ikke kun ved særlige lejligheder, som nogle partier ønsker.

Journalister skal selvfølgelig have mulighed for at være vagthunde for samfundet, og danskerne skal selvfølgelig have mulighed for at få indsigt i, hvad der foregår.

I et folkestyre skal folket kunne holde politikerne til ilden, og det kræver adgang til dokumenter fra myndigheder, som træffer vigtige beslutninger på vegne af folket.

Derfor fortsætter jeg selvfølgelig kampen for at få stoppet mørklægningen, og du kan følge med i dagens høring, der bliver vist live her på Folketingets hjemmeside kl. 9.30-12.00:

https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20211/reu/tv.7599.aspx?date=2022-01-26