Nye Borgerlige har ikke foreslået, at jøder og homoseksuelle skal frasorteres i ældreplejen.

Det kunne man ellers få indtryk af, hvis man læser Berlingske tidende i dag:

https://www.berlingske.dk/samfund/nye-borgerlige-aeldre-skal-kunne-afvise-baade-homoseksuelle-og-joediske

Reglerne er allerede i dag sådan, at det er den ældre, der suverænt selv bestemmer, hvem vedkommende vil lukke ind i sit hjem.

Den ældre behøver end ikke give nogen forklaring. Det er en ret, alle borgere har. Hjemmet er ens eget. Det er der, man selv bestemmer, og ingen kan komme ind uden enten en dommerkendelse eller ens tilladelse.

Vi mener, at både jøder, muslimer og homoseksuelle kan være lige så gode hjemmehjælpere som alle andre, og der er ingen objektive grunde til at fravælge en hjemmehjælper alene på baggrund af religiøs eller seksuel orientering.

Men hvis den ældre af en eller anden årsag ikke ønsker at modtage hjælp fra en hjemmehjælper, som bærer tørklæde eller på anden måde har et udtryk, som den ældre føler sig utryg ved, så har den ældre lov til at sige nej.

Omvendt må man så også sige, at i sådanne tilfælde vil kommunen heller ikke i alle tilfælde have pligt til at sende en anden.

Kommunen hverken kan eller bør forpligtes til at sortere i sine ansatte efter deres religiøse eller seksuelle orientering. Kommunen kan og bør dog opstille generelle regler, der sikrer, at alle deres ansatte optræder religiøst neutralt i mødet med borgerne.

Den ældre må så se, om det er muligt at finde en hjemmehjælper på det private marked, som lever op til den ældres ønsker og forventninger. Nu er hjemmehjælp heldigvis et af de områder, hvor pengene følger borgeren og dermed giver den enkelte et frit valg.

Det er så vigtigt at pointere, at med friheden til at vælge til og fra følger så også ansvaret for ens egen tilværelse.