Der er for få voldtægtsmænd, der bliver dømt.

Der er for mange ofre, der enten ikke anmelder, at de er blevet voldtaget, eller oplever, at forbrydelsen mod dem ikke fører til dom over voldsmanden.

Voldtægtsmanden går fri, fordi det – som loven var indrettet ind til i dag – er for svært at bevise.

Behovet for en ændring af straffeloven var ikke til at komme udenom. Det har jeg og Nye Borgerlige i dag i Folketinget hjulpet til at få igennem.

Desværre lykkedes det i løbet af efteråret venstrefløjen at få denne debat til at gå op i hat og briller. I stedet for at holde fokus på ofrene skulle vi igennem et forløb, hvor justitsministeren måtte forholde sig til hvilke grynt, der kan godtages som samtykke til sex.

Selvfølgelig ret underholdende, men ikke særlig respektfuldt for de mange danskere, der skal komme videre i livet efter en voldtægt, men uden den oprejsning som en dom over gerningsmanden er ment som.

Heldigvis er det lykkedes at få fornuften tilbage i den nye lov, som i dag blev vedtaget i Folketinget med min og Nye Borgerliges støtte.

Vi kan nu læse ud af bemærkningerne til lovforslaget, at lovens tekst i langt overvejende grad er hentet fra den frivillighedsbestemmelse, som blev anbefalet af Straffelovrådet i sin tid.

Straffelovrådets flertal anbefalede med ti mod en, at Folketinget skærpede loven med en frivillighedsbestemmelse.

Det syntes vi fra Nye Borgerlige sides var en god anbefaling, som vi støtter. Sex skal være frivilligt. Er det ikke det, er der tale om voldtægt.

Og det er helt afgørende, at det står beskrevet i loven, fordi det er lovens bemærkninger, der fortæller anklagemyndighed og domstole om de situationer, der er kan være tvivl om.

For lige så vigtigt det er at sikre, at flere voldtægtsforbrydere bliver anklaget, dømt og straffet, lige så vigtigt er det at sikre, at vi alle fortsat kan leve vores liv med sjov, flirt og sex mellem os uden at risikere at blive uskyldig dømt for voldtægt.

Det hedder stadigvæk en samtykkelov, men det er ikke det samme samtykkebegreb, som et enkelt medlem af Straffelovrådet foreslog, og som venstrefløjen med dens hysteriske påfund gjorde til en joke.

Sådan er det heldigvis ikke endt. For når denne lov skal ud og virke, vil der være undtagelser, som tilsammen flytter loven fra en samtykkelov til en frivillighedslov.

Som ministeren bekræftede i et skriftligt svar, så består der nok en formodning imod samtykke, når en person forholder sig helt passiv, men en konkret bedømmelse kan føre til at samlejet alligevel anses som frivilligt.

Så vi slipper for gryntet. Vi slipper for kontrakten i ægtesengen. Vi skal ikke udfylde skemaer. Vi kan fortsat boltre os på lagnerne med dem, der har lyst til os – så længe, det er helt frivilligt.

Til gengæld får domstole og anklagemyndighed et langt bedre værktøj til at få voldtægtsforbryderne dømt.

Mange hilsner
Pernille Vermund