Din bil er for dyr. Den er så dyr, at det skader samfundsøkonomien. Faktisk skal der kappes ¾ af registreringsafgiften, før afgiften er samfundsøkonomisk forsvarlig.

Det er nok ikke nogen overraskelse for nogen, at det er dyrt for familien at have bil. Men at det rent samfundsøkonomisk også er dumt at gøre det så dyrt gennem afgifter, har vi nu i en klokkeklar indrømmelse af fra regeringen selv.

Nye Borgerliges medlem af Folketinget Lars Boje Mathiesen spurgte skatteminister Morten Bødskov om sagen, og det korte svar lød:

“Ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv bør bilafgifterne svare til de marginale eksterne omkostninger forbundet med kørsel”, skriver Morten Bødskov i svaret.

Hvad er så det for noget – marginale eksterne omkostninger?

Det er prisen på de omkostninger, som samfundet har af privatbilisme. Altså slid på vejene, forurening, belastning af sundhedsvæsenet osv.

Skatteministeren er så flink, at han har regnet ud, hvor meget bilisterne betaler for meget. Samlet set over en bils levetid betaler en gennemsnitlig bilist 76.500 kroner for meget i registreringsafgift, ejerafgift og benzin/diesel-afgift.

For en gennemsnitsbil betaler familien i dag 97.000 kroner i registreringsafgift. Den burde rettelig sættes til 21.000 til gavn for familiens økonomi og for samfundets økonomi.

For det koster hele samfundet velstand, når afgifter ikke er samfundsøkonomiske afstemt. Finansministeriet har regnet ud, at hvis politikerne helt afskaffede registreringsafgiften på biler, som er vilkårene i Sverige og Tyskland, ville der komme 5.600 fuldtidspersoner mere i arbejdsstyrken.

Mobilitet er simpelthen godt for samfundsøkonomien

I runde tal betyder det, at halvdelen af indtægterne fra registreringsafgiften ville komme ind igen, selvom man satte registreringsafgiften til 0%, og staten dermed i første omgang gik glip af 19 mia. kroner.

Nu taler regeringen ikke om lavere afgifter, men om højere afgifter. Tillad mig stilfærdigt at bemærke at på samme måde, som lavere afgifter gavner samfundsøkonomien, skaber flere jobs og gør danskerne rigere, så vil højere afgifter have en lige så stærk effekt – bare i modsat retning: Vi bliver fattigere.

Danskerne skal ikke være fattigere. Vi skal være rigere. Derfor skal de alt for høje og ufornuftige afgifter ned. Borgerlige løsninger er altid bedre.

Du kan læse svaret fra Skatteministeren her: https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/sau/spm/734/svar/1698543/2258314.pdf

Mange hilsner
Pernille