I Nye Borgerlige mener vi, at ældre skal behandles med værdighed. Det betyder også, at de skal kunne komme i bad og bo ordentligt.

At socialisternes prioritering er at give unge gratis tandlægehjælp, viser blot hvad forskellen virkeligt er mellem borgerlig ordentlighed og socialistisk stemmefiskeri.

I stedet for at lade ældreområdet afhænge af politikernes prioriteringer, så skal pengene følge borgerne.

Det betyder, at ordninger, hvor kommunen visiterer forskellige goder til den ældre, fx plejehjemsplads, mad og rengøring gives som direkte tilskud på en voucher, som den ældre selv kan disponere over.

Det er en væsentlig del af en værdig alderdom, at systemet ikke umyndiggør den ældre.

Et andet tiltag på ældreområdet bør også være, at der oprettes flere friplejehjem til at konkurrere med de kommunale plejehjem.

I dag er der unfair konkurrence på plejehjemsområdet der gør, at det er svært at etablere friplejehjem og samtidig kunne konkurrere med kommunen. Det skal der ændres på.

Friplejehjem skaber plads til initiativer og individuelle løsninger udenom et offentligt regelværk. Kommunale plejehjem skal omdannes til selvejende institutioner og suppleres af flere friplejehjem og private plejehjem, hvor ideer langt lettere og hurtigere kan omsættes til praktiske tiltag og bedre livskvalitet for beboerne.

Manglende hænder? Lad det private spille en større rolle

Et andet problem er de manglende hænder. Det kan vi såmænd også løse. Men det kræver jo selvfølgelig at vi stopper med at se på velfærd som noget der kun kan løses i socialistisk systemtænkning.

Hvis der mangler offentligt ansatte hænder, så brug nogle private af slagsen.

Når pengene følger borgeren, som vi ønsker i Nye Borgerlige, så kan man bruge private rengøringsfirmaer og sørge for at de ældre kan bo pænt og ordentligt. Så de har hjem der er så rene, at de ikke er flove over det, og ikke inviterer venner og familier hjem. For ensomheden er allerede stor hos de ældre. Og ulækre hjem øger jo ikke ligefrem lysten til at få gæster.

Og løsningen?

Den er ret ligetil. Der skal langt mere privatisering til. Flere private udbydere, der kan vise vejen for det offentlige.

Vise vejen til hvordan man behandler sine ansatte med ordentlighed, rimelig løn og arbejdsvilkår og selvbestemmelse og respekt for deres faglighed.

Faktisk er sådan et system allerede etableret med stor succes i Holland. Her bruger man Buurtzorg modellen. Opfundet og udviklet i et privat firma for at sikre, at medarbejderne følte sig værdsat og ligegyldigheder indført af politikere fjernet.

Men det kræver jo at danskerne bliver tilbudt andet end socialistiske modeller hvor vi gang på gang ser, at systemet står over mennesket.

I Nye Borgerlige siger vi: Mindre stat – Mere menneske.

Det betyder at danskerne skal bestemme mere og politikerne mindre.

For i Danmark skal vores ældre kunne forvente at bo rent og pænt og komme i bad ved behov.